Aktuálně
historie v Krušnohoří
pohled

TOPlist

 

Vítáme Vás na stránkách sdružení Andělská Hora.

Vážení čtenáři a členové z.s.

Pokud máte připomínky, náměty nebo máte potřebu doplnit  některé uvedené sekce

pište na : Richka@email.cz

Administrátor
logomoje

Jan Hus - výročí upálení

Jako vzpomínku na neblahé šestisté výročí mučednické smrti mistra Jana Husa uspořádal karlovarský Rotary club komponovaný pořad - setkání. To se uskutečnilo v překrásném prostředí barokního Letohrádku v Ostrovské zámecké zahradě 4. července. Hlavními protagonisty byli Alfréd Strejček a Margit Kolářová, která doprovázela na violoncello. Moderování akce se chopil mgr. V. Svoboda a ing. Ivan Thýn. Příjemně strávený polední čas byl zakončen malým rautem. Poté se přítomní odebrali do zámecké zahrady, kde byla symbolicky zasazena Husova lípa.

Podíl naší o.s. Andělská Hora spočíval v přípravě rautu a zajištění lípy.

Richka

 

Dobré ráno vážení přátelé,

dovoluji si vám v tento výjimečný den poděkovat za vaší sobotní návštěvu Letohrádku Ostrov. 

Jmenovité poděkování patří těmto osobám:

Paní daně Patočkové za týlovou podporu, Milanu Hrdličkovi za přípravu rautu, Jaroslavu Hermanovi, Evě Hermanové a Daně Štorkánové za hladký průběh vlastního občerstvení, pracovnicím Galerie Ostrov za výraznou pomoc, Tomáši Zíkovi za zapůjčení stolů, AČR za zapůjčení ubrusů, Tomášovi Čepelákovi za podporu, panu Kotlárovi za zalévání Husovy lípy, agentuře Boom-Milan Gargula za výrobu cedulky ke stromu.

Paní Vachudové za velkou vstřícnost, Václavu Svobodovi za profesionální moderování celé akce.

                          Příteli Ivanu Thýnovi za vše

Zdraví Josef Pelant.

 

 

Jabloň

25.červen – 4.červenec a 23.prosinec – 1.leden

Ačkoliv není jabloň příliš masivně stavěna, vyznačuje se ladností a šarmem, vyzařuje z ní silné osobní kouzlo a přitažlivost. A právě tato přitažlivost působící na opačné pohlaví neztrácí nic na své intenzitě až do pozdního stáří. Po celý svůj život si zachovává schopnost vcítit se , jednou šťastně, podruhé nešťastně zamilovaná, je vždy připravena na flirtování a milostná dobrodružství. Pokud najde partnera, který jí nabídne uspokojivé soužití, bude si umět občasnou nevěru zakázat, protože jejím nejtoužebnějším přáním je milovat a být milována. Jabloň je v nitru věrným a citlivým partnerem. Chovat se zištně, to je vlastnost, která je jabloni naprosto cizí. Darovala by svoji poslední košili, což však občas vede k tomu, že její dobrota a velkorysost bývá druhými zneužívána.

V nejhlubším nitru každé jabloně dřímají vlohy pro badatelskou a vědeckou činnost. Za příznivých podmínek je schopna dosáhnout mnohé, získat obdiv a úctu. Ona však nejraději žije přítomným okamžikem a nemyslí na zítřek. Často bývá roztržitá - v jádru je bezstarostným filozofem se špetkou fantazie. Život jabloně není nikdy poklidný a nudný, nýbrž vzrušující a neobvyklý.

Tak, vážení , tento "jabloňový" horoskop je posledním z publikované řady. Pozorný čtenář si jistě povšiml, že každý horoskop platí vždy pro dvě období roku.

Richka

 

 

Fíkovník

14. – 23. Červen a 12. – 21. Prosinec

Fíkovník je silná ale poněkud svéhlavá osobnost, která se nelíbí každému. Ve svém úsudku je nezávislá a nestrpí žádné námitky. Za určitých okolností je schopná zajít dokonce tak daleko, že své protivníky utlačuje násilím.

Miluje život jako takový a obzvlášť´ ten rodinný. Ale necítí se dobře pouze v rodinném kruhu , chtěl by , aby byl stále obklopen milujícími lidmi všeho druhu. Je vysloveně srdečný k dětem a zvířatům. V lásce je spíše nestálý, což mu přináší často komplikace , starosti a někdy dokonce bolest.

Má smysl pro humor a potají se přiznává k pohodlnosti a lenosti. Přesto stojí oběma nohama pevně na zemi a plánuje šikovně a cílevědomě. Jeho nadání a inteligence mají téměř vždy praktickou povahu.

Spojit svůj život s Fíkovníkem se vyplatí. Člověk toho nebude nikdy litovat, ale také nemůže očekávat žádné zázraky.

 

Dobrý den vážení přátelé,

níže je odkaz na video  z akce  "Pustý zámek 2015".

Při obléhání zdejšího hradu nařídil švédský kapitán Höngara vykutat v prastaré jeskyni štolu, v které si pak vojsko skladovalo maso ze zdejších oslů.

Když Švédi odtáhli, našli místní obyvatelé v jeskyni zavěšena dutá polínka, ve kterých bylo napěchováno oslí maso.

Zatím je nepochopitelné, z jakého důvodu se pak tyto výrobky nazývaly jako hungar flajš, že by Uherský salám pocházel z Andělské Hory?

V jarních měsících, nejlépe na přelomu dubna a května se občas v okolí Stichlova mlýna podaří ještě nějaký "hungar salama"  najit.

 

Srdečně zdraví Josef Pelant.

https://www.youtube.com/watch?v=Jp-JPJNvZUw

 

Dobrý den vážení přátelé,
je to již pět let, co jsme objevili lesní anomálii, někdo navozil do krásného lesa "mour". Zpočátku nebylo jasné, jak někdo dokázal tak daleko od civilizace a ještě mezi vzrostlé stromy navozit několik kubíků mouru.
Jenže po bližším ohledání jsme zjistili, že to není klasický mour z uhlí, ale pozůstatek po vypálených kabelech. Několik metrů dále byl ještě zbytek jakéhosi obydlí, kde "palič" nebo "paliči" přebývali.
Po konzultaci s fa. DEKONTA, pobočka Slaný, jsme odebrali vzorky "mouru", v kterém bylo zjištěno velké množství mědi, na jejich radu jsme veškerý materiál nechali navozit do připravených kontejnerů, po ohledání místa technik zjistil, že bylo velké štěstí, že k "vypalování" kabelů docházelo na skalnatém podloží, které zamezilo pronikání do okolního prostředí.
Velké poděkování patří všem zainteresovaným institucím.

Přiložené snímky jsou svědectvím této zhovadilosti!

J.P.

 

Dobrý den vážení přátelé,
dovoluji si, tak jako každý rok poslat fotografie a "Jarní zprávu 2015".
 
Kuna ze Stichlova Mlýna si přišla ráno prověřit, cože se to chystá v jejím teritoriu, jakési "Šeptání do tmy". Premiéra se uskuteční 21.8.2015 ve večerních hodinách, zdá se, že s tím paní kuna počítá.
Výstava trofejí opět "zmokla", ing Illichman je na déšť už zvyklý, tato akce je také o setkávání starých přátel. Na výstavě byly vidět i zbraně.
Lesní správa také vystavila některé obrázky z našich akcí, děkujeme!
Je vidět, že Lučiny dříve spadaly pod panství Andělská Hora, i zde zanechal Jakob Tentzel svůj "otisk", na fotografii je vidět kopie pece "vertikální pánev", nákres tohoto zařízení je vidět v jeho pojednání o alchymii "De metallis diversi tractatus", které je uloženo v pražském Národním muzeu.
Třešňové stromořadí je v pořádku, Milan tam preventivně aplikoval "chemický ohradník", někteří z vás se letos už dočkají i několika plodů.
V blízkosti třešní se objevila zajímavá anomálie, neobvyklá forma Zlatohlavé lilie.... viz. foto.
I letos si v kapličce postavili ptáčkové hnízdo, tentokrát je to budníček lesní.
Při procházce lesem mějte vždy přítele na vodítku. Nehledě na to, že letos je velký porodní boom divokých prasat, bachyně se umí pěkně naštvat.
I kámen se v okolí Stichlova umí krásně odít, je to škola Děda Doupováka, ten jde vždy příkladem!
Fotografie ukazuje, jak bude vypadat hrneček na 10 ročník "Adventního setkání 2015".
Kaplička i odpočívka jsou v pořádku, jenom podlaha by potřebovala větší úklid. Vzkazy, které píšou poutníci do knihy, jsou zajímavé, někdy až dojemné, také vás pozdravuje Družina bílého psa.
Goethe i jeho stromy porozumění jsou krásně zelené. Prosím o zprávu, komu patří Dubinský potok, respektive koryto potoka.
J.P. 

Habr

4. - 13. červen a 2 .- 11. prosinec

Habr představuje chladnou krásu, která přitahuje nejen v mládí mnoho pohledů .Velmi dbá na svou kondici a svůj zevnějšek. Vždy dokazuje dobrý vkus. I když má občas sklony k egoismu, tak jen proto, aby si zpříjemnil život jak jen to je možné. Vede rozumný ,disciplinovaný život, ale pod tenkou skořápkou dřímají různá přání.Tak hledá teplo, citlivého partnera, pochvalu a uznání. V lásce nehledá nic všedního, spřádá sny a jen málokdy je spokojen se svými pocity. Je častěji milován, než on sám miluje

Habr přemýšlí příliš často a někdy příliš dlouho; vždy si myslí, že špatně vybral, vždy má strach, že je podváděn a nedůvěřuje téměř lidem. Je si vědom svých povinností, někdy až přehnaně. A to může velmi zatěžovat jeho soukromý život. Přesto se často vydá na uměleckou dráhu.

 

 

 

Jasan

25.květen – 3.červen a 22. listopad – 1. prosinec

Jasan má obvykle přitažlivý charakter a je oblíbený u přátel i u cizích lidí. Vzhledem k jeho impulzívnímu, náročnému a temperamentnímu charakteru, dělá vždy to, co považuje za správné a kašle na kritiku nebo zlomyslné poznámky. Vždy vyčnívá z davu.

Jasan je ctižádostivý, inteligentní, nadaný, téměř vždy skvělá osobnost.Vysoké cíle, jež si stanoví, dosahuje vždy hravě, ale když se mu to nepodaří, stáhne se z vnějšího světa, někdy až do kláštera. Většinou hledá něco neobvyklého a zahrává si s osudem. I když se Jasan chová celkem vlídně a přátelsky, může být také egoistický a vnucovat svému okolí své požadavky. Ale co jiného se dá očekávat, koneckonců se nejedná o žádnou průměrnou osobnost. Je možné jí vždy věřit a opřít se o ni.

V lásce je tento nadšený individualista věrný a rozvážný. Někdy zvítězí rozum nad city, ale když se Jasan už jednou rozhodne pro život ve dvou, potom to bere velmi vážně. Ať už je bouřka a nebo sněží, ať přijdou dobré nebo špatné dny, ve stínu jeho větví se vám bude dařit vždy dobře.

 

A zase z jiného soudku. Něco " o sobě" se mohou dozvědět ti , co se narodili  15. - 24 .května .

 

Jírovec /Kaštan

15.-24. Květen a 12. -21. Listopad

Kaštan není krásný běžným způsobem a získává na kráse až tehdy, když ho poznáte blíže. Nesnaží se nikdy o přízeň ostatních a nechce nikoho ohromit. Má vyhraněný smysl pro spravedlnost, reaguje živě a se zájmem , pro nápad se umí nadchnout a zasadit se o něj, umí se ale také zcela tiše stáhnout. Je to rozený diplomat!

Ve společnosti je vznětlivý a nedůtklivý, ale většinou z nedostatku sebedůvěry. Proto se často tváří nadřazeně, zatímco ve skutečnosti trpí, protože se často cítí nepochopený a bez zpětné odezvy.  

V lásce je lehce vypočítavý, ale když miluje ,tak jen jednou. Jen těžce nalézá partnera. I když velmi touží po pevném vztahu. Pro svou rodinu udělá vše a ví si rady ve všech životních situacích. Osud Kaštanu velmi závísí na jeho okolí a životních podmínkách. Tak najdeme na jedné straně mnoho Kaštanů, které dělají karieru, zatím co na straně druhé mnoho z nich celý život přemáhá potíže, aniž by dosáhli zadostiučinění, které by si přáli.     

Richka                                                                                                                                                              

 

Stále přichází reakce účastníků sobotního pochodu na Pustý zámek.Rádi se proto  o ně  podělíme se čtenáři našeho webu.

Richka

 

Dobrý večer, děkuji za možnost zúčastnit se sobotního pochodu na Pustý zámek.
Celá akce byla velmi vydařená (až na trošku toho deštíku na Pustém zámku).
Při účasti tak velkého počtu "pochodníků" - klobouk dolů za perfektní organizaci.
Samozřejmě též děkujeme za připravené občerstvení a všechny zasílané fotografie,
I když jsem sama fotila, určitě se mi některé budou hodit.
Marie Hellerová
 
Dobrý den,
moc děkujeme za zaslané fotografie a za zprostředkování krásného výletu. Byla to opravdu vydařená sobota! Kromě fotografií máme ze soboty ještě jeden, i když jen dočasný suvenýr -nezvykle bolavé nohy :-)) Je vidět, že nejsme profesionální turisté, a že s tím musíme něco udělat...
Ještě jednou mockrát děkujeme za super zážitek, jehož příprava ovšem určitě zaměstnala x lidí na celkem dlouhou dobu. Kolik taká akce asi stojí? Kdybychom mohli v budoucnu také nějak přiložit ruku k dílu, jsme k dispozici.

Srdečně zdraví

Zachovi
 

Dobrý den, moc děkuji za skvělou akci i za krásné fotky.

Jste super spolek.

Helenka H.

 

Dobrý den vážení přátelé,

dovoluji si odpovědět na četné dotazy stran pstruha potočního.

Plůdky pstruha nám daroval Český rybářský, místní organizace Božíčany 

Hospodářem místní organizace je Václav Šnajdr.

 

Ještě jednou velice děkujeme za dar i instruktáž.

 

Zdraví Josef Pelant.

 

 

Dobrý den vážení přátelé,

dovolil bych si uzavřít uplynulý víkend zprávou, že po sobotním pochodu nám v neděli v poledne dorazila velmi neočekávaně zásilka

5.000 plůdků pstruha potočního.

Museli jsme narychlo svolat krizový tým a plůdky vypustit do Dubinské potoka, jak je vidět na přiložených fotografiích.

Doufáme, že se kvalita vody v potoce udrží a že potenciální ohrožovatelé budou mít svá vodní hospodářství v naprostém pořádku.

Když teď půjdete kolem kapličky ve Stichlově mlýně, možná že už zahlédnete malého pstruha, který tady mnoho let chyběl.

V příštích letech budeme sledovat kvalitu vody a pak se možná pokusíme vysadit raka říčního.

Dobrá věc spojuje dobré lidi.  I.T.

Srdečně zdraví Josef Pelant.

=

 

 

Nejen fotografie, ale i texty od účastníků akce se jen sypou:

 

Dobrý den,
akce byla skvělá a moc se mi to líbilo. Děkuji tedy i já a to každému kdo se do organizace pochodu zapojil. Pokud bude nějaké příště tak se už teď závazně přihlašuji.
Ještě jednou díky.
 Pavel Poch
Vážení díky, bylo to výborné, jako všechny akce, pořádané ve Vaší gesci.
S fotkami budu pomalejší, ale pošlu.
Zdravím.
 
Milé o.s.
 
chci Vám poděkovat za sebe a za ségru za výbornou akci, moc jsme si to užily.
Byly jsme poprvé, dost jsme se těšily a očekávání bylo více než naplněno. Všechno super, akci jste zvládli výtečně i přes ten velký počet lidí. Klobouk dolů. Je vidět, že se lidé druží rádi a že i přes hrozbu zhoršení počasí se zúčastnili v hojném počtu. Asi by přišla většina i kdyby lilo od rána. Myslím, že všichni byli spokojeni, soudím podle pocitů při výletě.
 
J.J.M.
 

Vážení přátelé, velice děkuji, jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit.

                                                                   S pozdravem Václav Žalman

Náčelníku,

moc Vám děkuji za krásný výlet a zážitek, na který se nezapomíná. Je jen málo lidí, kteří jsou takoví, jako Vy !


S pozdravem z Abertam

 

Zdravím

a posílám nějaké fotografie ze sobotního putování po Doupově.

Ještě jednou moc díky za krásnou akci a hlubokou poklonu Tvému entuziasmu, práci a obětavosti.

Možní si ani neuvědomujeme, co je za všemi Tvými aktivitami práce, času a nervů.

Přeji stále dost sil a nápadů.

 

Josef Herda

 

Vaše pochvalná slova nás velmi těší a zároveň vybízí k další podobné činnosti.

Děkujeme!

Richka

 

 

Dnes jsou na pořadu  očekávané fotografie z pochodu .Sešlo se jich požehnaně, celých 165 . Výběr nebyl lehký. Jsou však seřazeny chronologicky a to následovně:

0 - 13       start , zahájení pochodu

14 - 20    Štichlův mlýn

21 - 36   cesta do Lučin a občerstvení

37 - 53  Pustý zámek vrchol + mistr Jan

54 - 63  " gulášek" a závěrečné metry...

Děkujeme všem, kteří přispěli .

Richka

 

Letošní, už pátý ročník oblíbeného pochodu na Pustý zámek, se nesl v duchu smutného  600. výročí upálení mistra Jana Husa. Trasa pochodu byla identická s minulými ročníky, rovněž tak i jednotlivé zastávky na odpočinek se shodovaly s minulými. Ale nastala i neočekávaná událost, kdy poblíž jeskyně- jámy se na chvíli otevřela brána do minulosti a před našimi zraky se objevila připomínka na švédská vojska obléhající hrad Andělskou horu a to v podobě originálního švédského salámu. Velmi pozoruhodné. Další překvapení na pochodující čekalo na vrcholu Pustého zámku v podobě samotného mistra Jana. Ten za sílícího deště pronesl své kázání, které nám  připomnělo co jsme a kam jdeme. Naznačilo nám, jaké hodnoty máme vzývat a čeho si vážit ! Po opravdu krásném zážitku se všichni přesunuli od duševní stravy ke stravě pozemské, která sestávala z výborného gulášku, zákusků, ovoce a různých nápojů. Přestalo i pršet a závěrečný úsek už byl jen příjemným zakončením  sobotní akce. A při pohledu na krásnou okolní  krajinu jsme získali zdarma i hormony štěstí.

Richka

Dobrý den vážení přátele-chodci,

dovoluji si vám poděkovat za účast na pochodu "Pustý zámek 2015", ukázněnost byla ohodnocena známkou 2.

Celkem se vlastního pochodu zúčastnilo 124 osob, v doprovodu jsme měli dalších 12 lidí, ale celkem se na přípravě podílelo142 osob.

Nejmladší účastník byl Tomáš Pospíšil ml., z dětí celou trasu ušla jen jedenáctiletá Rozárka Stráská.

Rychlost přesunu byla tentokrát poněkud rychlejší, příště budou přijata opatření stran rychlosti chůze.

V příloze máte originální text přednesu herce pana Bára .

První fotografie poslal pan ing.Thýn, ostatní fotografie budou následovat, ale většina fotek se objeví na webu našeho o.s. www.andelskahora-os.cz

Doufám, že se vám akce líbila, a že jste si to užili.

Poděkování:

Krajskému vojenskému velitelství pro Karlovarský kraj-řediteli plk. ing. Jaroslavu Kořínkovi a jeho zástupci pplk. ing. Karolu Paálovi, újezdnímu úřadu pro vojenský újezd Hradiště- přednostovi pplk. ing. Petru Vašíčkovi, paní ing. Moravcové za logistickou podporu, Miroslavu a Martině Pelantových za týlové zabezpečení a dovoz bezmocných, za technickou přípravu panu Richardu Kaplánkovi  (Richka).

firmě LIGNETA za poskytnuté autobusy, tato fa. nám dlouhodobě poskytuje autobusy na většinu našich akcí, majitel je pan Petr Schmid,

panu Petru Kováčovi z fa. SLOUKA a SLOUKOVÁ, nejen za dokonalý dopravní servis, za organizaci autobusové dopravy gen. Nytrovi.

Za přípravu guláše Davidu Záluskému, za vybudování stravovacího kempu rodině pana Šedivky. Za milou obsluhu při vydávání stravy děkuji, Daně Patočkové, Galině Šedivkové, Michale Marešové, synům Petrovi a Jakubovi. Drahošovi Stráskému za spolupráci s hlavním kameramanem Jakubem. Panu Rudovi Šnáblovi a Karlu Špeciánovi děkuji za dodání české v. plece na guláš.

Alešovi Brožíkovi za vedení "čela" pochodu. Našim děvčatům za ranní kontrolu, paní ing. Lydii Stráské, Evě Hermanové, Daně Štorkánové a panu Mgr. Jaroslavu Hermanovi.

Srdečně zdraví Josef Pelant.

Text přednesu  "mistra Jana "

Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, vás zde, na Pustém zámku, moji milí, srdečně vítám.

Ušli jste dlouhou cestu, snesli nejedno příkoří a možná si sáhli až na dno studnice svých sil. Věřte ale, že vaše oběť nebyla věru marná. Neboť člověk v své nedokonalosti musí tu a tam klesnout na dno, aby se naplněn poznáním znovu mohl vzpřímit a kráčet dál k vrcholům svých snah a tužeb. Na jeden takový vrchol jste dnes silou své touhy a vůle vystoupali a já vám k tomu z hloubi srdce blahopřeji.

Snad jste cestou i rozjímali, družně se bavili či jen tiše vzhlíželi k dálavám cesty, na kterou jste se dnes časně z rána z hory v pravdě Andělské, vydali. Dost možná jste v kritické chvíli i pomocnou ruku svému bližnímu podali. A v tu chvíli, věřte, to bylo to nejlibější, co jste mohli udělat. Neboť laskavost spojená s pomocí bližnímu se v dnešním světě stává více vzácností, než věcí samozřejmou. Což mnohým z nás, co pro pravdu hoří, vrásky na čele prohlubuje. Buďme k sobě tedy milí, vlídní, ohleduplní. Neostýchejme se projevit slabost a s důvěrou se na své blízké obraceti. A stejnou mincí pomocné ruky jim pak v jejich těžkých chvilkách oplácejme.

Možná, že během vaší cesty schylovalo se nejednou k šarvátce, či pouhé slovní potyčce. Věru, netřeba se tím více zabývati. Bůh v své milosti odmění i ty, kdož slovem zhřešili, neboť člověku byl z vůle pána dán i mocný nástroj odpuštění. Odpusťme si tedy příkrá slova, která jsme druhým, jistě ne úmyslem, řekli, s otevřeným srdcem přijměme slovo omluvy a sami se naučme o odpuštění prositi.

Snažně k vám dnes tedy, na závěr vaší dlouhé pouti, provolávám – buďme k sobě ohleduplní, laskaví, vlídní. Ctěme morálku čistou a nezkaženou, neubližujme si a odpouštějme si. A žijme v pravdě. Protože zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba pravdu opustí.

Snad tento můj proslov k vám, milí poutníci, nebyl přehnaně plamenný.

 

 

 .


 

 

Při přípravě na slavnost odhalení  2.5, vzniklo překrásné , vskutku umělecké dílo, které bylo přímo k " sežrání". A bylo posléze také tak zužitkováno. Autorkou byla Dana Patočková. No není to krása ?

obraz

Richka

 

 

Drazí přátelé

dovoluji si Vám vyslovit obdiv a poděkování za krásné odpoledne. Ale není mi jasné, kde berete tu energii? /Asi z toho mlýna./ A také nevím nic o Vašich čarodějnických kouscích. /Jak to, že bylo zase krásné počasí?
S pozdravem LJT.

 

Děkujeme za krásná slova, která potěší.

Richka

 

 

Dobrý den vážení přátelé,
děkujeme vám za vaší účast na "Slavnostním odhalení odpočívky" ve Stichlově Mlýně.
Poděkování za hladký průběh patří:
kuchaři panu Milanu Hrdličkovi, jeho zástupci Daně Patočkové, Daně Štorkánové a Evě Hermanové za velmi vlídnou obsluhu,
"topiči elektrárenskému"  Jiřímu Žemličkovi, výtvarnici Galině Šedivkové za nádhernou plastiku tváře pohanského boha Bela,
za výzdobu odpočívky celému občanskému sdružení, ing. Zdeňku Macháčkovi za zapůjčení kožešin, Vlastě Bendové za odborné čepování piva, Kamilu Pálovi za zapůjčení čepovací aparátu.
Děvčatům za keltský rituál (Jana Rytířová, Šárka Rytířová, Štěpánka Götzová a Galina Šedivková), Petru Šedivkovi za "hřebíčkový" špalek, Šedivkovi ml. za roli cyklisty Růžičky, Aleši Brožíkovi za dopečení bramboráků, firmě Trules (Martina Pelantová+Miroslav Pelant) za přípravu a úklid, rodině kameníka za cukrářské výrobky domácí "provenience" ( Pepa, Danuše a její dcera), Richardu Kaplánkovi za asistenční pomoc při přípravě akce, Monice Černé za lékařský doprovod, Milanovi Bendovi za hudební vystoupení, rodině Štruncových a Machovcových za věnování ojedinělé knihy o Andělské Hoře.
Petru Kováčovi z fa. Slouka a Slouková nejen za technické zabezpečení, Doupovským slivoňům za krásné troubení.
Za celkové řízení  akce našemu předsedovi o.s.  Mgr. Jaroslavu Hermanovi.
Hlavní poděkování patří keltskému bohu Belovi, za to že přijal naše dary a učinil pěkné počasí!
Na závěr jedna malá výtka, většina členů  "Spolku černého psa kazana"  si zapomněla vzít odznáčky.
 
Srdečně zdraví J:p.

 

 

 

Odhalení odpočívky ve Štichlově mlýně

 

Píše se druhý květen roku 2015. Je sobota časné ráno. Vrcholí přípravy na slavnostní odhalení odpočívky.

Předchozí den by naplněn převážením materiálu, stavěním kulis  a úpravou a přípravou místa.

Sobotní ráno, jak už bylo naznačeno, se nese ve znamení posledních kontrol vybavení, transportem potravin na místo činu a přípravou hmoty na bramboráčky, hlavní to pochutinou dne. V prostoru před kapličkou je připraveno místo pro "kuchyň", pódium pro účinkující a posezení pro hosty. Čas neúprosně ubíhá, už se roztápí pánev, už voní první bramboráčky v podání Dany Patočkové, druhá Dana vytváří " melťák" a vaří kafíčko, Tentzelova pánev nabírá na teplotě, aby brambůrky pak byly obzvláště dobře upečené, pivíčko je vychlazené, vše je tedy nachystáno! Vše je OK.

A už přichází první hosté.Úderem druhé hodiny se před zahalenou stavbou objevuje vrchní Druid se svoji družinou, složenou z lepých děv. Zaznívají fanfáry lesních rohů v podání Doupovských slivoňů. Starý Druid pronáší oslavnou řeč a nechává vzplanout posvátný oheň. Jeho družina obchází odpočívku a za mumlání starobylých keltských zaklínadel odhání zlé duchy. Pak přichází očekávaný okamžik. Padá opona- zahalení a odpočívka je v celé své kráse předána do užívání.

Na řadu přichází poděkování a také ocenění věcnými dary těm, kteří se nejvíce zasloužili o to, že dílo bylo dovedeno ke zdárnému konci! Poté jsme pozváni Druidem na malé pohoštění do čerstvě otevřené odpočívky. Vše je ve mžiku snědeno a zábava dál pokračuje  za přispění hudebníků z lidového bendu.Ještě si zatlouci hřebíček do špalku pro štěstí. Slavnost pomalu končí, hosté se rozcházejí.

Počasí přálo, den se vydařil.

Richka

 

 

 

 

Ořešák

21. – 30 .duben a 24.říjen - 11. Listopad

Ořešák má nepoddajný charakter, neobyčejný a plný kontrastů! Mnohdy egoistický a neústupný, zároveň ale ryzí a s širokým duchovním obzorem. Jeho reakce jsou neočekávané a spontánní a jeho ctižádost nezná hranic. Absence jakékoli přizpůsobivosti z něj dělá spíše obtížného partnera. Není vždy oblíbený, ale často je obdivovaný a má velkou autoritu. Zřídkakdy odpočívá a také ostatním nikdy nedopřeje oddechu. Na vyšších postech je geniálním stratégem s mnohostrannou inteligencí. Jeho profesní vývoj je vždy poznamenán pílí a snaživostí, levná popularita není nic pro něj!                                                                                                                                                       Jako milostný partner představuje ořech opravdovou výzvu. Na jedné straně je velmi žárlivý, na druhé straně nedělá žádné kompromisy. Překvapení jsou na denním pořádku a ne vždy je jisté, že to budou příjemná překvapení. Koho tato nejistota neodradí, ten může z vášně a síly ořechu jen získávat, v ložnici stejně jako ve všední dny.                        Obecně lze říci, že potkat Ořešák je vždy událost. Ať již toto setkání dopadne jakkoliv, zanechá na každém stopu.

 

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
PřihlášeníPočasí na Karlovarsku