Aktuálně
historie v Krušnohoří
pohled

TOPlist

 

Vítáme Vás na stránkách sdružení Andělská Hora.

Vážení čtenáři a členové z.s.

Pokud máte připomínky, náměty nebo máte potřebu doplnit  některé uvedené sekce

pište na : Richka@email.cz

Administrátor
logomoje

A zase z jiného soudku. Něco " o sobě" se mohou dozvědět ti , co se narodili  15. - 24 .května .

 

Jírovec /Kaštan

15.-24. Květen a 12. -21. Listopad

Kaštan není krásný běžným způsobem a získává na kráse až tehdy, když ho poznáte blíže. Nesnaží se nikdy o přízeň ostatních a nechce nikoho ohromit. Má vyhraněný smysl pro spravedlnost, reaguje živě a se zájmem , pro nápad se umí nadchnout a zasadit se o něj, umí se ale také zcela tiše stáhnout. Je to rozený diplomat!

Ve společnosti je vznětlivý a nedůtklivý, ale většinou z nedostatku sebedůvěry. Proto se často tváří nadřazeně, zatímco ve skutečnosti trpí, protože se často cítí nepochopený a bez zpětné odezvy.  

V lásce je lehce vypočítavý, ale když miluje ,tak jen jednou. Jen těžce nalézá partnera. I když velmi touží po pevném vztahu. Pro svou rodinu udělá vše a ví si rady ve všech životních situacích. Osud Kaštanu velmi závísí na jeho okolí a životních podmínkách. Tak najdeme na jedné straně mnoho Kaštanů, které dělají karieru, zatím co na straně druhé mnoho z nich celý život přemáhá potíže, aniž by dosáhli zadostiučinění, které by si přáli.     

Richka                                                                                                                                                              

 

Stále přichází reakce účastníků sobotního pochodu na Pustý zámek.Rádi se proto  o ně  podělíme se čtenáři našeho webu.

Richka

 

Dobrý večer, děkuji za možnost zúčastnit se sobotního pochodu na Pustý zámek.
Celá akce byla velmi vydařená (až na trošku toho deštíku na Pustém zámku).
Při účasti tak velkého počtu "pochodníků" - klobouk dolů za perfektní organizaci.
Samozřejmě též děkujeme za připravené občerstvení a všechny zasílané fotografie,
I když jsem sama fotila, určitě se mi některé budou hodit.
Marie Hellerová
 
Dobrý den,
moc děkujeme za zaslané fotografie a za zprostředkování krásného výletu. Byla to opravdu vydařená sobota! Kromě fotografií máme ze soboty ještě jeden, i když jen dočasný suvenýr -nezvykle bolavé nohy :-)) Je vidět, že nejsme profesionální turisté, a že s tím musíme něco udělat...
Ještě jednou mockrát děkujeme za super zážitek, jehož příprava ovšem určitě zaměstnala x lidí na celkem dlouhou dobu. Kolik taká akce asi stojí? Kdybychom mohli v budoucnu také nějak přiložit ruku k dílu, jsme k dispozici.

Srdečně zdraví

Zachovi
 

Dobrý den, moc děkuji za skvělou akci i za krásné fotky.

Jste super spolek.

Helenka H.

 

Dobrý den vážení přátelé,

dovoluji si odpovědět na četné dotazy stran pstruha potočního.

Plůdky pstruha nám daroval Český rybářský, místní organizace Božíčany 

Hospodářem místní organizace je Václav Šnajdr.

 

Ještě jednou velice děkujeme za dar i instruktáž.

 

Zdraví Josef Pelant.

 

 

Dobrý den vážení přátelé,

dovolil bych si uzavřít uplynulý víkend zprávou, že po sobotním pochodu nám v neděli v poledne dorazila velmi neočekávaně zásilka

5.000 plůdků pstruha potočního.

Museli jsme narychlo svolat krizový tým a plůdky vypustit do Dubinské potoka, jak je vidět na přiložených fotografiích.

Doufáme, že se kvalita vody v potoce udrží a že potenciální ohrožovatelé budou mít svá vodní hospodářství v naprostém pořádku.

Když teď půjdete kolem kapličky ve Stichlově mlýně, možná že už zahlédnete malého pstruha, který tady mnoho let chyběl.

V příštích letech budeme sledovat kvalitu vody a pak se možná pokusíme vysadit raka říčního.

Dobrá věc spojuje dobré lidi.  I.T.

Srdečně zdraví Josef Pelant.

=

 

 

Nejen fotografie, ale i texty od účastníků akce se jen sypou:

 

Dobrý den,
akce byla skvělá a moc se mi to líbilo. Děkuji tedy i já a to každému kdo se do organizace pochodu zapojil. Pokud bude nějaké příště tak se už teď závazně přihlašuji.
Ještě jednou díky.
 Pavel Poch
Vážení díky, bylo to výborné, jako všechny akce, pořádané ve Vaší gesci.
S fotkami budu pomalejší, ale pošlu.
Zdravím.
 
Milé o.s.
 
chci Vám poděkovat za sebe a za ségru za výbornou akci, moc jsme si to užily.
Byly jsme poprvé, dost jsme se těšily a očekávání bylo více než naplněno. Všechno super, akci jste zvládli výtečně i přes ten velký počet lidí. Klobouk dolů. Je vidět, že se lidé druží rádi a že i přes hrozbu zhoršení počasí se zúčastnili v hojném počtu. Asi by přišla většina i kdyby lilo od rána. Myslím, že všichni byli spokojeni, soudím podle pocitů při výletě.
 
J.J.M.
 

Vážení přátelé, velice děkuji, jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit.

                                                                   S pozdravem Václav Žalman

Náčelníku,

moc Vám děkuji za krásný výlet a zážitek, na který se nezapomíná. Je jen málo lidí, kteří jsou takoví, jako Vy !


S pozdravem z Abertam

 

Zdravím

a posílám nějaké fotografie ze sobotního putování po Doupově.

Ještě jednou moc díky za krásnou akci a hlubokou poklonu Tvému entuziasmu, práci a obětavosti.

Možní si ani neuvědomujeme, co je za všemi Tvými aktivitami práce, času a nervů.

Přeji stále dost sil a nápadů.

 

Josef Herda

 

Vaše pochvalná slova nás velmi těší a zároveň vybízí k další podobné činnosti.

Děkujeme!

Richka

 

 

Dnes jsou na pořadu  očekávané fotografie z pochodu .Sešlo se jich požehnaně, celých 165 . Výběr nebyl lehký. Jsou však seřazeny chronologicky a to následovně:

0 - 13       start , zahájení pochodu

14 - 20    Štichlův mlýn

21 - 36   cesta do Lučin a občerstvení

37 - 53  Pustý zámek vrchol + mistr Jan

54 - 63  " gulášek" a závěrečné metry...

Děkujeme všem, kteří přispěli .

Richka

 

Letošní, už pátý ročník oblíbeného pochodu na Pustý zámek, se nesl v duchu smutného  600. výročí upálení mistra Jana Husa. Trasa pochodu byla identická s minulými ročníky, rovněž tak i jednotlivé zastávky na odpočinek se shodovaly s minulými. Ale nastala i neočekávaná událost, kdy poblíž jeskyně- jámy se na chvíli otevřela brána do minulosti a před našimi zraky se objevila připomínka na švédská vojska obléhající hrad Andělskou horu a to v podobě originálního švédského salámu. Velmi pozoruhodné. Další překvapení na pochodující čekalo na vrcholu Pustého zámku v podobě samotného mistra Jana. Ten za sílícího deště pronesl své kázání, které nám  připomnělo co jsme a kam jdeme. Naznačilo nám, jaké hodnoty máme vzývat a čeho si vážit ! Po opravdu krásném zážitku se všichni přesunuli od duševní stravy ke stravě pozemské, která sestávala z výborného gulášku, zákusků, ovoce a různých nápojů. Přestalo i pršet a závěrečný úsek už byl jen příjemným zakončením  sobotní akce. A při pohledu na krásnou okolní  krajinu jsme získali zdarma i hormony štěstí.

Richka

Dobrý den vážení přátele-chodci,

dovoluji si vám poděkovat za účast na pochodu "Pustý zámek 2015", ukázněnost byla ohodnocena známkou 2.

Celkem se vlastního pochodu zúčastnilo 124 osob, v doprovodu jsme měli dalších 12 lidí, ale celkem se na přípravě podílelo142 osob.

Nejmladší účastník byl Tomáš Pospíšil ml., z dětí celou trasu ušla jen jedenáctiletá Rozárka Stráská.

Rychlost přesunu byla tentokrát poněkud rychlejší, příště budou přijata opatření stran rychlosti chůze.

V příloze máte originální text přednesu herce pana Bára .

První fotografie poslal pan ing.Thýn, ostatní fotografie budou následovat, ale většina fotek se objeví na webu našeho o.s. www.andelskahora-os.cz

Doufám, že se vám akce líbila, a že jste si to užili.

Poděkování:

Krajskému vojenskému velitelství pro Karlovarský kraj-řediteli plk. ing. Jaroslavu Kořínkovi a jeho zástupci pplk. ing. Karolu Paálovi, újezdnímu úřadu pro vojenský újezd Hradiště- přednostovi pplk. ing. Petru Vašíčkovi, paní ing. Moravcové za logistickou podporu, Miroslavu a Martině Pelantových za týlové zabezpečení a dovoz bezmocných, za technickou přípravu panu Richardu Kaplánkovi  (Richka).

firmě LIGNETA za poskytnuté autobusy, tato fa. nám dlouhodobě poskytuje autobusy na většinu našich akcí, majitel je pan Petr Schmid,

panu Petru Kováčovi z fa. SLOUKA a SLOUKOVÁ, nejen za dokonalý dopravní servis, za organizaci autobusové dopravy gen. Nytrovi.

Za přípravu guláše Davidu Záluskému, za vybudování stravovacího kempu rodině pana Šedivky. Za milou obsluhu při vydávání stravy děkuji, Daně Patočkové, Galině Šedivkové, Michale Marešové, synům Petrovi a Jakubovi. Drahošovi Stráskému za spolupráci s hlavním kameramanem Jakubem. Panu Rudovi Šnáblovi a Karlu Špeciánovi děkuji za dodání české v. plece na guláš.

Alešovi Brožíkovi za vedení "čela" pochodu. Našim děvčatům za ranní kontrolu, paní ing. Lydii Stráské, Evě Hermanové, Daně Štorkánové a panu Mgr. Jaroslavu Hermanovi.

Srdečně zdraví Josef Pelant.

Text přednesu  "mistra Jana "

Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, vás zde, na Pustém zámku, moji milí, srdečně vítám.

Ušli jste dlouhou cestu, snesli nejedno příkoří a možná si sáhli až na dno studnice svých sil. Věřte ale, že vaše oběť nebyla věru marná. Neboť člověk v své nedokonalosti musí tu a tam klesnout na dno, aby se naplněn poznáním znovu mohl vzpřímit a kráčet dál k vrcholům svých snah a tužeb. Na jeden takový vrchol jste dnes silou své touhy a vůle vystoupali a já vám k tomu z hloubi srdce blahopřeji.

Snad jste cestou i rozjímali, družně se bavili či jen tiše vzhlíželi k dálavám cesty, na kterou jste se dnes časně z rána z hory v pravdě Andělské, vydali. Dost možná jste v kritické chvíli i pomocnou ruku svému bližnímu podali. A v tu chvíli, věřte, to bylo to nejlibější, co jste mohli udělat. Neboť laskavost spojená s pomocí bližnímu se v dnešním světě stává více vzácností, než věcí samozřejmou. Což mnohým z nás, co pro pravdu hoří, vrásky na čele prohlubuje. Buďme k sobě tedy milí, vlídní, ohleduplní. Neostýchejme se projevit slabost a s důvěrou se na své blízké obraceti. A stejnou mincí pomocné ruky jim pak v jejich těžkých chvilkách oplácejme.

Možná, že během vaší cesty schylovalo se nejednou k šarvátce, či pouhé slovní potyčce. Věru, netřeba se tím více zabývati. Bůh v své milosti odmění i ty, kdož slovem zhřešili, neboť člověku byl z vůle pána dán i mocný nástroj odpuštění. Odpusťme si tedy příkrá slova, která jsme druhým, jistě ne úmyslem, řekli, s otevřeným srdcem přijměme slovo omluvy a sami se naučme o odpuštění prositi.

Snažně k vám dnes tedy, na závěr vaší dlouhé pouti, provolávám – buďme k sobě ohleduplní, laskaví, vlídní. Ctěme morálku čistou a nezkaženou, neubližujme si a odpouštějme si. A žijme v pravdě. Protože zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba pravdu opustí.

Snad tento můj proslov k vám, milí poutníci, nebyl přehnaně plamenný.

 

 

 .


 

 

Při přípravě na slavnost odhalení  2.5, vzniklo překrásné , vskutku umělecké dílo, které bylo přímo k " sežrání". A bylo posléze také tak zužitkováno. Autorkou byla Dana Patočková. No není to krása ?

obraz

Richka

 

 

Drazí přátelé

dovoluji si Vám vyslovit obdiv a poděkování za krásné odpoledne. Ale není mi jasné, kde berete tu energii? /Asi z toho mlýna./ A také nevím nic o Vašich čarodějnických kouscích. /Jak to, že bylo zase krásné počasí?
S pozdravem LJT.

 

Děkujeme za krásná slova, která potěší.

Richka

 

 

Dobrý den vážení přátelé,
děkujeme vám za vaší účast na "Slavnostním odhalení odpočívky" ve Stichlově Mlýně.
Poděkování za hladký průběh patří:
kuchaři panu Milanu Hrdličkovi, jeho zástupci Daně Patočkové, Daně Štorkánové a Evě Hermanové za velmi vlídnou obsluhu,
"topiči elektrárenskému"  Jiřímu Žemličkovi, výtvarnici Galině Šedivkové za nádhernou plastiku tváře pohanského boha Bela,
za výzdobu odpočívky celému občanskému sdružení, ing. Zdeňku Macháčkovi za zapůjčení kožešin, Vlastě Bendové za odborné čepování piva, Kamilu Pálovi za zapůjčení čepovací aparátu.
Děvčatům za keltský rituál (Jana Rytířová, Šárka Rytířová, Štěpánka Götzová a Galina Šedivková), Petru Šedivkovi za "hřebíčkový" špalek, Šedivkovi ml. za roli cyklisty Růžičky, Aleši Brožíkovi za dopečení bramboráků, firmě Trules (Martina Pelantová+Miroslav Pelant) za přípravu a úklid, rodině kameníka za cukrářské výrobky domácí "provenience" ( Pepa, Danuše a její dcera), Richardu Kaplánkovi za asistenční pomoc při přípravě akce, Monice Černé za lékařský doprovod, Milanovi Bendovi za hudební vystoupení, rodině Štruncových a Machovcových za věnování ojedinělé knihy o Andělské Hoře.
Petru Kováčovi z fa. Slouka a Slouková nejen za technické zabezpečení, Doupovským slivoňům za krásné troubení.
Za celkové řízení  akce našemu předsedovi o.s.  Mgr. Jaroslavu Hermanovi.
Hlavní poděkování patří keltskému bohu Belovi, za to že přijal naše dary a učinil pěkné počasí!
Na závěr jedna malá výtka, většina členů  "Spolku černého psa kazana"  si zapomněla vzít odznáčky.
 
Srdečně zdraví J:p.

 

 

 

Odhalení odpočívky ve Štichlově mlýně

 

Píše se druhý květen roku 2015. Je sobota časné ráno. Vrcholí přípravy na slavnostní odhalení odpočívky.

Předchozí den by naplněn převážením materiálu, stavěním kulis  a úpravou a přípravou místa.

Sobotní ráno, jak už bylo naznačeno, se nese ve znamení posledních kontrol vybavení, transportem potravin na místo činu a přípravou hmoty na bramboráčky, hlavní to pochutinou dne. V prostoru před kapličkou je připraveno místo pro "kuchyň", pódium pro účinkující a posezení pro hosty. Čas neúprosně ubíhá, už se roztápí pánev, už voní první bramboráčky v podání Dany Patočkové, druhá Dana vytváří " melťák" a vaří kafíčko, Tentzelova pánev nabírá na teplotě, aby brambůrky pak byly obzvláště dobře upečené, pivíčko je vychlazené, vše je tedy nachystáno! Vše je OK.

A už přichází první hosté.Úderem druhé hodiny se před zahalenou stavbou objevuje vrchní Druid se svoji družinou, složenou z lepých děv. Zaznívají fanfáry lesních rohů v podání Doupovských slivoňů. Starý Druid pronáší oslavnou řeč a nechává vzplanout posvátný oheň. Jeho družina obchází odpočívku a za mumlání starobylých keltských zaklínadel odhání zlé duchy. Pak přichází očekávaný okamžik. Padá opona- zahalení a odpočívka je v celé své kráse předána do užívání.

Na řadu přichází poděkování a také ocenění věcnými dary těm, kteří se nejvíce zasloužili o to, že dílo bylo dovedeno ke zdárnému konci! Poté jsme pozváni Druidem na malé pohoštění do čerstvě otevřené odpočívky. Vše je ve mžiku snědeno a zábava dál pokračuje  za přispění hudebníků z lidového bendu.Ještě si zatlouci hřebíček do špalku pro štěstí. Slavnost pomalu končí, hosté se rozcházejí.

Počasí přálo, den se vydařil.

Richka

 

 

 

 

Ořešák

21. – 30 .duben a 24.říjen - 11. Listopad

Ořešák má nepoddajný charakter, neobyčejný a plný kontrastů! Mnohdy egoistický a neústupný, zároveň ale ryzí a s širokým duchovním obzorem. Jeho reakce jsou neočekávané a spontánní a jeho ctižádost nezná hranic. Absence jakékoli přizpůsobivosti z něj dělá spíše obtížného partnera. Není vždy oblíbený, ale často je obdivovaný a má velkou autoritu. Zřídkakdy odpočívá a také ostatním nikdy nedopřeje oddechu. Na vyšších postech je geniálním stratégem s mnohostrannou inteligencí. Jeho profesní vývoj je vždy poznamenán pílí a snaživostí, levná popularita není nic pro něj!                                                                                                                                                       Jako milostný partner představuje ořech opravdovou výzvu. Na jedné straně je velmi žárlivý, na druhé straně nedělá žádné kompromisy. Překvapení jsou na denním pořádku a ne vždy je jisté, že to budou příjemná překvapení. Koho tato nejistota neodradí, ten může z vášně a síly ořechu jen získávat, v ložnici stejně jako ve všední dny.                        Obecně lze říci, že potkat Ořešák je vždy událost. Ať již toto setkání dopadne jakkoliv, zanechá na každém stopu.

 

 

 

Vracím se ještě k loňskému  odhalení pamětní desky básníka J.W.Goetha . V časopise TURISTA vyšel pěkný článek od pana Stanislava Wiesera, mapující nejen Andělskohorskou pamětní desku, ale i ostatní připomínky na básníka v karlovarském kraji.

Děkujeme.

g2

g3

 

g4

Richka

 

 

Javor

11. – 20. dubna a 14. – 23.října

 

Javor není žádný průměrný člověk,který se ztratí v davu, ale vždy díky fantazii a originalitě z davu vyčnívá – ať už v dobrém nebo špatném. Z jedné strany nesmělý a zdrženlivý ,z druhé strany nesmírně ctižádostivý a hrdý, s obrovskou sebeúctou a neutišenou touhou po nových zkušenostech.Rád se vysmívá ,někdy je zamilovaný sám do sebe a je rád, když se o něm mluví. Je zcela přístupný lichotkám a podlézání.                                                                                                         Javor umí žít velice skromně – pokud je to nutné.I když má dobré zdraví, není jeho celkový zdravotní stav vždy nejlepší a také nervově nemůže být nijak zvlášť zatěžován. Má docela hodně komplexů. Ale je velmi inteligentní,učí se lehce, jakoby nic a má vynikající paměť.                                                                                                                                             Milostný život má Javor   velmi komplikovaný.Chtěl by imponovat a většinou svému vyvolenému partnerovi vnutit své nálady, někdy také svou vůli. Nemívá vždy na růžích ustláno,přesto vede zajímavý a rozmanitý život                                                                                                                                                

 

Jeřáb

1. – 10. duben a 4. – 13 .říjen

Zdánlivý útlocit Jeřábu je klamný,Jeřáb je silný, houževnatý a staví se statečně ranám osudu a životním bouřím. Ačkoliv je na jeho obličeji možné vidět častěji smích než slzy, prožijí si každé trápení – cizí nebo vlastní – hluboce a intenzivně. Ale to je právě povaha Jeřábu: plný něhy, veselý a přírodou bohatě obdarovaný. Sice není egoistický, avšak neustále se snaží nejen o to, upoutat na sebe pozornost, ale také vzít mnohé věci do svých rukou. Miluje život, pohyb a dokonce komplikace- závislý a nezávislý současně! Někdy si komplikuje svůj vlastní život zbytečným rozmýšlením a analyzováním. Dobrý vkus a schopnost vcítit se jej předurčují pro umělecké profese, ale může hodně dokázat i v jiných oblastech. V lásce reaguje překvapeně, bouřlivě, žárlivě a citlivě. Přesto se často cítí neuspokojeně a mění partnery. Je dobrým společníkem, ale chyby nikdy nepromíjí a většinou je to on, kdo opouští vztah. Vzhledem ke své sensibilitě by mohl vidět do budoucnosti, jen kdyby tomu věřil.

 

Letošní, pro nás  už třetí ročník keltského telegrafu , se opět povedl. Všichni, kdo se dne 21.3.2015 dostavili na hradní nádvoří Andělskohorského hradu,  prošli nejprve očistnou uličkou, kde jim v kouři posvátného ohně bylo smyto vše špatné a negativní. Takto očištěni  a pozitivně naladěni pak pokračovli dále. Náš ČERT pozval každého osobně na malé pohoštění, při kterém přítomní  probrali strategii přijímání a  předávání signálu. A pak už jsme s napětím ve tvářích i duších očekávali ten okamžik, kdy k nám dorazí signál. Letos jsme jej měli " dostat" z kopce Roh, v obci Hory. A povedlo se. Ve 20,24 byl signám zachycen a předán dále. Ještě pomocný čert  ( z radosti nad úspěšně zvládnutou akcí ) vypálil několik raket . Pak už  následovala  noční veselice.

V očekávání příštího ročníku se postupně celá sešlost vytácela ke svým domovům. Velký dík patří našemu ČERTU a jeho pomocníkům  za příkladnou organizaci a přípravu celého slavnostního aktu.

Richka

 

 

Líska 22. – 31.březen

a 24.září – 3. říjen

Lidé narození ve znamení lískového ořechu nemají často lehký život, zato ale mnohdy výjimečný. Jejich nasazení za společenské zájmy, bojový duch a schopnost prosadit se zajišťují, že se nikdy nenudí. Vždy existuje nějaký projekt, který mají na mušce a za kterým jdou. Pro jejich blízké okolí to není vždy lehké, ale Líska umí jako málokdo jiný udělat dojem na lidi a to díky empatii a šarmu.

Jako tolerantní a upřímný partner umí lískový ořech ve vztahu přesvědčit a cítí se v něm dobře. Zda se jeho partner cítí ve vztahu stejně dobře, to závisí na chemii obou partnerů. Pokud se partneři , co se týče chemie, k sobě hodí, tak nestojí dlouhému a stabilnímu vztahu nic v cestě.

Bystrost a úsudek ostrý jako břitva, které se spojí u Lísek s  neobvyklou inteligencí, mohou ale způsobit, že si vůči nim mnoho lidí vybuduje určitý odstup. Aby vytvořila soulad a harmonii, musí Líska investovat svou energii také v soukromí. I když to nepřináší tolik uznání a popularity, je to prospěšné i pro ni samotnou.

 

Dobrý den vážení čtenáři,

dovoluji si zveřejnit zprávu z I. všelidového sjezdu, konaného 14.3.2015 tak, jak nám ukládá jednoletý plán. Na programu byl pouze jeden bod, předat zakládajícím členům odznáčky. Činnost spolku má jen jediný hlavní a několik vedlejších úkolů, nepřetržitě zkoumat význam sousloví černý pes kazan.

Sjezd ukládá členům: být sebevědomý ale pozorný, odznak vždy a všude chránit, potkají-li se dva členi, zdraví se tak, že podávající podá pravou ruku a podávaný levou ruku, častují se slovem kazan, je-li člen na druhé straně ulice, je povoleno na sebe volat kazán!

 

Na přiložené fotografii je vidět, jak během sjezdu pošeptal IT zcela zdrcující zprávu.

Po konzumaci "iberáku" a současné diskuzi byly zaznamenány jen některé požadavky, protože mluvící měli v ústech špek.

Zachyceno bylo pouze toto:

a) koupit území, na kterém bude vyhlášen stát  Kazanstát

b) vydat vlastní poštovní známku na které bude

c) na zimu vysypat sůl ze slánek

d) vyšívat nášivku, na které budou tři mezikruží, ve třech místech propojena, je to symbol bludiště

e) zajistit větrovky

Dále žádám dopisovatele, aby psali slovo kazan s malým "k", a to až do odvolání. Pan Komenský by to určitě pochopil.

Ještě je potřeba, aby jste poslali své rozměry pro větrovku (XL, XXL, M, atd.)

Vám všem, kteří jste přišli na místo a už tam nikdo nebyl se vedení omlouvá.

Podle propočtů by se měl další, tedy II. všelidový sjezd konat nejdříve za 12 let, to znamená někdy kolem 13.3.2027

Zdravím, kazan!

Před vlastním dekorováním  se  ( někteří nervozní) budoucí členi odreagovali,vydýchali a uklidnili  výstupem k smírřímu kříži .

Předávání čestných odznaků probíhalo podle neschváleného rituálu následovně:

Členem spolku se můžete stát pouze v den sjezdu, člen se stává členem na věčné časy. Každý člen dostane odznáček. Předpokládá se, že členové (možno i členky) budou vážené a ctěné osobnosti, mějte to na paměti! Přijmout nového člena bude možno až po řádném úmrtí některého stávajícího.

Tady je jedna z pouček zda se stát členem spolku či nikoliv, sedněte si na židli, dejte si prvou ruku na pravé koleno a nahlas proneste: "Mám na  to"? jestli že jste sami odpovězte si sami, jestli jste mezi lidmi čekejte na odpověď.

Vlastní předání odznaku proběhlo dle vzornice A7: přijímající podá levou ruku, do pravé uchopí nepatrný kousek ovesného chleba na kterém je položen patrný kousek špeku o velikosti keltského statéru, po řádném rozkousání sousto spolkne a řekne děkuji, do pravé ruky pak dostane vytoužený odznak.

A tak to taky bylo !!

Richka

 

 

Dobrý den vážené dámy, pánové, soutěžící.

V souladu s jednoletým plánem si vás dovoluji informovat, že sedmnáctileté martyrium konečně skončilo, třikrát sláva! Celá ta dlouhá léta se soutěžilo o ztvárnění postavy patrona Doupovských hor.

Je celkem zajímavé, že těch sedmnáct let uplynulo právě v úterý 10.3.2015 v 8:20, kdy nám bylo konečně doručeno rozhodnutí nezávislé agentury. Nikdo nikdy nemohl tušit, že se tento projekt takto potáhne a protáhne. Do soutěže bylo podáno 1 245 návrhů, z toho ústních bylo  1 202. Telefonické návrhy nemohly být komisí posouzeny z důvodu nejasnosti fonetického popisu. Na přední místa se dostávala ta díla, která obsahovala jak jméno, tak kresbu. Také neúplné návrhy nemohly být do soutěže zařazeny.Za celou tu dobu, byla komise několikrát odvolána či přestavěna. Během času byla zaregistrována snaha utvořit hodnotící podvýbor, ale to díky bohu neprošlo. Je třeba podotknout, že na pozůstalých členech se takto dlouhý čas notně podepsal, samozřejmě jsme si vědomi, že mysl některých dosáhla jisté únavy. Všichni ti, co pořád jenom kritizovali ale zapomněli, že je to pouze soukromý sektor, kdo rozhoduje o výsledku hodnotící komise.Někteří dopisovatelé se snažili záměr i závěr znevážit, zesměšnit, nebo dokonce zamotat.Komisi byly podsouvány desítky jiných souvislostí, které opravdu nemají nic společného s patronem Doupovských hor a nijak s tím nesouvisejí, a to ani v nejmenší míře.Musím ještě zdůraznit, že ani fenomén slov, "Černý pes Kazan" se s tímto nemůže a ani nesmí nijak spojovat!

Doupovské hory nejdříve obývaly slovanské kmeny, které byly později vytlačeny germánskými hordami. Všichni tito obyvatelé měli vždy skřítka, bůžka nebo vílu, vždy vázané jen k jedné hoře. Doupovské hory jako celek tedy nikdy neměli svého ochránce.Není možné v jednom článku zachytit dlouhých sedmnáct let, kdy se vše měnilo a neustále přicházely nové a nové podněty. 

Tedy vítězem soutěže se stal známý karlovarský malíř Petr Strnad, který postavu patrona namaloval hned třikrát a samozřejmě i pojmenoval.  Na přiložené fotografii je vidět jak Petr Strnad přebírá ocenění.Možná, že přilehlé obce budou mít zájem o upomínkové předměty s kresbou patrona nebo jeho postavičku, pohledy atd.S souvislosti s tímto vyhlášením se připravuje jednání o vydávání časopisu s názvem "Doupovák", bude potřeba ustavit redakci a vše kolem. Prosím, hlaste se do redakčního týmu: šéfredaktor, redaktor, grafická úprava a samozřejmě bude potřeba najmout dopisovatelé. 

Pro pořádek ještě uvádím, že vítězné dílo je chráněno, proto jakékoliv použití musí mít náš písemný souhlas!

Registrovaná ochranná známka je zapsaná v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví. (UPV)
Ochranná známka je typ duševního vlastnictví ke jménu, slovu, frázi, logu, symbolu, obrázku nebo kombinaci těchto prvků.
Vlastník registrované ochranné známky může v případě jejího porušení započít právní úkony, směřující k zabránění neoprávněného použití této známky. Vlastník i neregistrované ochranné známky též může podniknout kroky k žalobě.

© / ®.

Srdečně zdraví Josef Pelant

 

Ještě něco záhad kolem černého psa Kazana.

Navazuji na příspěvky,které už byly publikovány . Problematika není zcela jednoznačná. Jak vyplývá z poznatků agentury vs ATO . Ale co je jasné, je ,že „černý pes“ je historicky doložen už v tajném spise hradního alchymisty Tentzela ( spis je stále tajný, tak není možno jej zveřejnit ) . Jen se podařilo potajmu oreprodukovat část stránky, kde je „ černý pes“ .

tetzel 1

 

(levá strana) Patrně symbolizuje sepětí sil měsíce + vědy ( baňka) a a psa. Proč právě psa? Prostě víc hlav víc rozumu.

Ale z jiného pohledu byl „ pes“ také považován za zlotřilý fenomén. A že mohl škodit, dokládá zápis z matriky jednoho malého městečka v Ardenách ( oběť byla patrně na doupovsku někde napadena a naposled vydechla pak v domácím prostředí.

pes1

A z téhož kraje je vyobrazení „ bestie“, zde monstre, jak je pojmenován „ pes“ . Jeho sláva tak překročila i hranice tehdejší monarchie. Je značně velký oproti oběti, protože jak známo „ strach má velké oči“ a kreslíř měl patrně nahnáno už jen z popisu toho „ monstra „.

pes3

 

A také další dobové barvotiskové vyobrazení ve vesnickém kalendáři je poplatné době vzniku.     ( českými popisky označena později).

pes2

 

Ideologický náboj je zcela patrný. Tento děsný motiv měl držet poddané prosté vesničany dále od panských sídel ! Něco jako „ dále od hradu dále!“ .

To jsou prozatím poslední reálie.

Richka

 

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
PřihlášeníPočasí na Karlovarsku