Aktuálně

Zítra 21.12. ve 12 hodin a 11 minut vstoupí slunce do znamení Kozoroha  a nastane " astronomická zima". Zimní slunovrat. Je to velký svátek, který slavili už staří Keltové. Oni jej nazývali  ALBAN   ARTHUAN . Zimní slunovrat byl vždy oslavou znovu se rodícího slunce. V tento den se oslavovalo narození slunečního boha  BELENA.  Zde taky nalézáme analogii k dnešním náboženským svátkům, svátkům vánoc, k narození spasitele Ježíše.

Nejdůležitějším zvykem bylo pálení ohňů, které měly posílit světlo " nového slunce". Pekly se kulaté koláče, symbolizující sluneční kotouč. Keltové také zdobili své příbytky jmelím, cesmínou, břečťanem a stále zelenými větvemi jehličnanů, jako připomínku znovu se objevující síly. I zde nalézáme počátky dnešních symbolů vánoc.

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:53)

 

Vážení přátelé,

sedmé "Adventní setkání" je za námi, proto mi dovolte abych poděkoval Petrovi a Štěpánce Götzovým za přípravu PK-26 a její obsluhu, skupině členů z našeho sdružení za přípravu kostela, rodině Šedivých za ozdobení stromku, přípravu pečených kaštanů a jejich distribuci, obecnímu úřadu za odklizení sněhu u kostela a zapůjčení grilu, Lukášovi, tak jako každý rok za úpravu vozovek stran parkování, Zdenkovi za dodání stromku, rodině Švejdarových z hotelu Hubertus opět za napečení pirožků, Tomášovi Zíkovi za všechno (!), příteli Láškovi za dopravu jeho ctihodnosti mons. Mixy, stabilnímu týmu za přípravu punče, chlapcům tradičně za obsluhu Tentzelovy pánve, panu ing. Benešovi za dodání rohožek a asistenci stran kostela,  na závěr skupině ALISON pod vedením Áji Boháčové za moc pěkné vystoupení.

Děkujeme také vám, že jste dorazili, někteří až z odlehlých samot, doufám, že se vám Adventní setkání líbilo, a že jsme přispěli k navození vánoční atmosféry.

Za o.s. Josef Pelant

Aktualizováno (Pondělí, 14 Leden 2013 22:50)

 

Dobrý den vážení přátele, dovoluji si vám podat zprávu o opravě propustku ve Stichlově mlýně. Začali jsme v listopadu výkopem z obou stran propustku v očekávání, že objevíme nějaký otvor, bohužel nic jsme nenašli. Vybagrované sondy se rychle zaplnily vodou. Po několika týdnech přijela na místo 8kolová TATRA 815 8x8 s nástavbou FAUN na protlačení ucpaných kanalizačních trub, po několika pokusech najít nějaký otvor jsme to nakonec vzdali s tím, že to na jaře 2013 odkopeme.

Ale všechno bylo jinak, v pátek zavolal Lukáš, že má volné čtyři pracovníky, a že by se do toho pustili, no nebyl jsem nadšený, mráz, mlha

a sníh. Nejdříve jsme požádali obec o prohrnutí cesty do mlýna, což obec zařídila a pan Miroslav Zeman to provedl dokonale, obci i panu Zemanovi děkujeme. Po příjezdu na místo jsem zjistil, že pracovníků je sedm a také, že jsou až z Bardějova. Jejich odhodlání opravit propadlý propustek nemělo konce, po celé tři dny pracovali s nesmírnou houževnatostí, a to jenom pomocí pák, krumpáčů a popruhů. Dnes se takové nasazení vidí opravdu jen velmi zřídka, v neděli předali propustek opravený, voda z okolních luk už nebude při jarním tání téci až ke kapličce. V příloze je několik dokumentačních fotografií. Všem zúčastněným velice děkujeme, zvláště Lukášovi.

 

Zdraví Josef Pelant (J:p.)

Aktualizováno (Pondělí, 14 Leden 2013 22:52)

 

advent  ah

Aktualizováno (Pondělí, 14 Leden 2013 22:51)

 

Podle lidové  meteorologie se prosinec rozpadá na období mikulášského oteplení , svatotomášskou zimu, vánoční oblevu a novoroční zimu.

V prosinci zima  ještě laškuje, ale v lednu už kraluje. Je-li prosinec blátivý, celý rok bude deštivý .

3.12  svatý František kapává ze stříšek

4.12 svatá Barbora , nosívá bláto do dvora. Jaká Barbora a Mikuláš, takový celý advent náš.

5.12 na svatého Mikuláše pršívá, málokdy zima držívá

13.12 svatá Lucie je královna zimy. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

21.12 na svatého Tomáše, chop se chlupatého rubáše

24.12 na Adama a Evu, čekej oblevu. Vánoce jsou májem zimy.

25.12 je-li na Boží hod slota, brzy nebude bláta

26.12 svatý Štěpán brodí koně ( je obleva)

30.12 na Davida krále, mrazy nenadále

31.12 o Silvestu papeži, sněhy si již poleží

A jedna nakonec:  Zima, kterou konec roku nese, ještě dlouho  námi třese .

 

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:54)

 
More Articles...