Vážení a milí přátelé,

dovolil jsem si sepsat celkovou zprávu, týkající se opravy kapličky ve Stichlově Mlýně.

Před několika léty  se  Dr. Burachovič   zmínil,  respektive vyjádřil, právě o této kapličce, že jí je škoda, že se brzy rozpadne.  My jsme tuto zmínku  zachytili a dohodli se s naším předsedou, že pozveme památkáře z územního pracoviště Lokte n. Ohří,  co  s  kapličkou.  Památkáři přijeli jedno jaro tuším, že to bylo v roce 2008. Pár dní na to přišel e-mail, že  kaplička  není  chráněná  památka,  že  byla  několikrát přestavována a opravována, a že máme volnou ruku při její renovaci.

První  velká akce nastala  16.8.2009,  jmenovala se  „Záchranná expedice 2009“, někteří z vás si jistě pamatují  na  ten konvoj vozidel,  budování základního tábora a hlavně na našeho gardového kuchaře Milana Hrdličku, který již několik dní před odjezdem  připravoval stravu a pak po celé dva dni neustále něco vařil, jeho úžasná vajíčka na špeku jedli i všichni cyklisté, kteří projížděli  okolo  tábora, protože Milan jich připravil něco přes tři sta a nás bylo asi padesát. Při této akci jsme také rozmístili dvacet ptačích budek. Hlavním bodem ale bylo slavnostní odhalení repliky odcizeného smírčího kamene, který jsme v předstihu usadili na původní místo, akt provedl ředitel VLS Karlovy Vary ing. Petr Skočdopole.

Kapličce se dostalo základního očištění, otryskání staré omítky se ujal Aleš Brožík z fa. Kränzle,  vyřezání nejbližších náletových dřevin a v pořadí prvního odvodnění. Poté následovala demontáž věžičky, která prošla celkovou opravou, včetně pokrytí mědí. Klempířské práce na věžičce provedla a zároveň financovala fa. CHEZAK. Opětovnou   montáž provedli  ti, co věžičku demontovali,  tedy pracovníci fa. Trules,  ale  zvoničku  někdo kolem  18. července roku 2010  dokonale  oloupal, celková škoda 38.000,- Kč.  Věžička poté putovala do skladu, otvor byl provizorně zakryt a my  ……….. prostě  nastala pracovní pauza. O několik měsíců  později  nastoupili zedníci od  pana Štěpánka a v součinnosti s námi (my jsme doplnili chybějící podbití stropu a dřevěné obložení stěn) zedníci  zhotovili venkovní i vnitřní fasádu.

Letos na jaře jsme pokračovali s opravou, pan Černý osadil vitrážová okna od manželů Kantových z Lubence, naši známí kameníci Pepa Kronus,   Vladimír Pelc a jejich kamarádi  položili krásnou žulovou podlahu. Nové bednění střechy zhotovila fa. Trules, matriál dodala pila  Bochov VLS Karlovy Vary, vedoucí pily pan Pencák .  Zdroj energie zajišťovaly elektrocentrály od pana ing. Durdila,  znovu opravenou zvoničku vyzdvihl a usadil na místo Petr Götz se svoji technikou. Zvon vykovali kováři z Vodné od pana Rudolfa. Italskou břidlici položila rodina pana Stánka z Mezirolí, která u kapličky nocovala.  Zemní práce, okolní úpravy a cestu ke kapličce prováděla fa. Strabag za dozoru vrchního ředitele pana Járy, tato firma odvedla velký kus práce. Na dokončení opravy se opět podílela fa. Trules pana Miroslava Pelanta a Martiny Pelantové. Pěkné, finální nátěry provedl pan Drahoš Stráský z Andělské Hory.

Při  „otevírání“  kapličky vystoupil soubor Rosa coeli ( čti: róza célí), pod vedením paní dis. Petry Vojtové a sekundovali jim Doupovští Slivoni, kteří troubili na lesní rohy, vedla je Dana Vajcová -Herzigová.  Slavnostní  vysvěcení  provedl pan monsignor ing. Josef Mixa z  farnosti  Stanovice.  Pan Mixa všem poděkoval za krásně opravenou kapličku, jak  při slavnostní řeči sám řekl,  byl dojat, respektive „na měkko“.

Na závěr patří poděkování „naší“ reklamní agentuře Boom, panu Milanovi Gargulovi, který již desetiletí tiskne veškeré plakáty, pozvánky a informační tabule, poděkování patří i jeho zaměstnancům např. Daně Ondráčkové. Panu Hrázskému děkujeme za opatření dobových fotografií  Stichlova Mlýna, dále všem,  co se na opravě kapličky jakkoliv  podíleli,  někteří  možná více, někteří méně. Poděkování patří též všem sponzorům, kteří naše sdružení finančně podporují,  málem bych zapomněl na pana Milana Hrdličku, který  předpřipravil některé výrobky na pohoštění, našim holkám za finální zpracování obložených mís, jestli jsem na někoho zapomněl, tak se opravdu omlouvám.

Všechny Vás neobyčejně srdečně zdravím. J

Josef Pelant – jednatel o.s.

Aktualizováno (Středa, 21 Září 2011 11:00)

 
Přihlášení