Liturgické vánoční svátky mají svůj řád. Startují adventem, který začíná čtyři neděle před Vánocemi, letos tedy dnes.

Je to období zdrženlivosti, kdy se nekonají ( nebo by se neměly  konat ) žádné hlučné zábavy, hostiny nebo svatby. Je časem rozjímání a očekávání. Očekávání narození Ježíše. Půst končí na Štedrý den večer, když vyjde první hvězda. Tehdy se smějí stavět jesličky a zpívat koledy. Zde vlastně teprve začínají Vánoce a trvají do Tří králů, případně až do Hromnic, odkud je už jen krůček k masopustu.

Ale i v adventu se dají vystopovat pradávné zvyky, které původně neměly s křesťanstvím nic společného.

Advent z latinského adventus -  příchod-  je začátek liturgického roku a příprava na Vánoce.

Aktualizováno (Neděle, 02 Prosinec 2012 13:45)

 
Přihlášení