AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

Vážení čtenáři a přispěvatelé,

na stánkách našeho webu se rozvinula poměrně fundovaná a obšírná diskuse na téma „ výběr čerta“. Pepa Pelant nastartoval výběrovou akci s iniciativou a rychlostí sobě vlastní. Leč se nějak vytratil vlastní účel tohoto velmi zodpovědného a velmi těžkého aktu ( neplést si to s nějakými čuňárničkami!).

Výběr ČERTA souvisí s keltským telegrafem, telegrafem , který je vždy konán při první jarní neděli. Meritum našeho snažení je vybrat / zvolit fundovaného Čerta, který bude organizovat, reprezentovat a ……. , však jste to četli. Pokud se chcete dozvědět více podrobností o celé akci, najdete veškeré informace na www.keltskýtelegraf.cz . Rovněž na emailech, které jsou přiloženy. Pospěšte si, protože 23. března, datum letošního telegrafu, se nazadržitelně blíží. A ještě pro detailnější informaci:

   ohňový /světelný signál bude vyslán z hradu Andělská hora a bude dále transponován přes vrchol Plešivce ( vrchol poblíž obce Stružná ) směrem k Vladaři, kde je již stanoviště Čerta – viz mapa míst.Na technickém řešení problému pracuje úspěšně úzká skupina ŠIČERů ( šikovných čertíků) .

Pokud narazíte na pojem Regena, tak je to časopis, který je možno zapůjčit v Okresní knihovně v K.V.

Admin Richka

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:05)

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení