AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

Ten, kdo využil dne otevřených dveří v kostele sv. Jiljí v obci Libyni, rozhodně nelitoval. Ponurou atmosféru kostela, vstávajícího z mrtvých, vhodně doplňovalo i mlhavé a sychravé dopolední počasí. Jako by chtělo naznačit, že je ještě daleko slunečná pohoda obnoveného svatostánku. Pravda, stavba se již skví novou střechou  a skvostně vyvedenými kopiemi vitrážových oken. Je jich zatím jen šest a další budou postupně přibývat. Erudovaným průvodcem nám byl Bc.Martin Volf - archeolog, který neúnavně komentoval vše zajímavé jak uvnitř, tak i vně kostela. V improvizované expozici bylo možno shlédnout množství nálezů keramických střepů, kovových i kosterních  artefaktů. Rovněž nalezené mince byly velmi interesantní. Hlavním objektem pozornosti byla objevená krypta s kosterními pozůstatky. A také jeden, ne zcela odkrytý hrob. Jak nám pan Volf vysvětlil, tento pohřeb bude ponechán pro přístí generace badatelů, kteří budou disponovat lepšími  neinvazními  metodami výzkumu. Jak vše vypadá lze vysledovat na  obrázcíchv galerii.

Velká poklona patří občanskému sdružení " Za záchranu kostela sv. Jiljí". Odvedli obrovský kus poctivé a jistě i úmorné práce, aby dostali památku do současného stavu. A ještě je čeká nelehká a dlouhá cesta.

Richka

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:52)

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení