AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

Pamětní deska J.W.Goethe.

Již v předešlých vstupech ( naposled v reportu č. 11 )  jsme informovali o aktivitách na  společném projektu (  Rotary  KV + o.s. A.H.) -  umístění pamětní desky J.W.G. na Andělské Hoře. V závěru měsíce srpna proběhla schůzka  zástupce Rotary klubu a Msgr. Mixy za účelem  rekognoskace místa pro umístění pamětní desky. Následně zástupci obou subjektů byli přijati 17.9 hejtmanem kraje PaeDr. Novotným. Zde ing. Thýn seznámil pana hejtmana s celým projektem a zároveň jej požádal o záštitu nad celou akcí. Ta nám byla přislíbena. Při této příležitosti jsme také prezentovali  činnost  našeho o.s. Malá fotoreportáž  od pana Pelanta je v galerii.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:49)

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení