AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

Dobrý den vážení přátelé,

zpráva č.16 je pestrá, podzimní.

Občanské sdružení Abertamy již několik let pořádá přeshraniční "Svatováclavské setkání".

Setkání probíhá na Rýžovně na místě zaniklého kostela, kde o.s. postavilo kamennou mohylu, do vzniklé niky je umístěna deska, na které jsou dobové fotografie kostela a okolí. Samotná atmosféra setkání je velmi přátelská, pro nás, co žijeme dál, je to zajímavé poznání. Předseda o.s. je Rudolf Löffler a je tahounem i jiných akcí, kterých by se naše o.s. v budoucnu mohlo zúčasnit.

Německý Chloumek, který spadá pod město Bochov, zažil také mimořádnou událost. Byl odhalen opravený křížek - boží muka.Zarostlé okolí křížku bylo upraveno, část Chloumecké strouhy byla vyspravena a vyčištěna, přibyla i nová odpočívka. Vzniklé  "náměstíčko" vypadá moc pěkně. S nápadem přišla místní obyvatelka, paní ing.Pfeilerová, finančně akci zajistilo město Bochov. Akce se zúčastnili nejen místní obyvatelé, ale přijeli i sousedi z Javorné a Rybničné. Bochovský farář opravený křížek posvětil, slavnostní řeč pronesl bochovský starosta Miroslav Egert.

Také samotné město Bochov zažilo opět tradiční jarmark, při kterém probíhaly doprovodné programy.

Jedním z nich byl varhanní koncert, kde se konala dobrovolná sbírka, výtěžek půjde právě na opravu poškozených varhan, jsou napadeny červotočem a celkový stav je žalostný. Jedna fa. dokonce na opravu slíbila 50.000 Kč, podle odborníků mají varhany jedinečný zvuk. V současnosti na varhany hraje pan Petr Písařík a je i iniciátorem záchrany varhan. Bochovské varhany jsou v širokém okolí jediné, nejbližší jsou v Lukách. 

Opět město Bochov, ve kterém byla pro Andělo-horské panství šatlava, která při rebeliích, za vlády Černínů hrála svoji roli. Tentokrát vítal příchozí pan Mgr.Václav Svoboda, ředitel městské školy, návštěvníci školy byli členové RC Karlovy Vary a jejich rodinní příslušníci. Členové RC přijeli oficiálně předat škole vypalovací pec, kterou pro školu zakoupili. Pan ředitel za užitečný dar poděkoval, s přáním navázat další spolupráci s RC Karlovy Vary.

Ves Údrč nezůstala pozadu, konal se zde, v opravovaném kostele sv.Linharta, také koncert, a to již po šestnácté. Dobrou duší této činnost je pan Vladimír Krátký. V galerijních prostorách kostela si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie, které dokumentují probíhající opravu kostela. Na elektronické varhany hrál právě pan Petr Písařík, zpěv zajistilo kvarteto Bel canto. 

Na katastrálním území dřívějšího panství Andělská Hora , kam Bochov i Německý Chloumek patřil, byl nalezen meteorit, po kterém se po staletí pátralo, nad doupovskem vybuchl v roce 1505, jak uvádí pamětní kniha. Kdy a jak bude meteorit vyzvednut vás budeme informovat.

Stichlův Mlýn také hostil poutníky, kteří "udělali" okruh: Andělská Hora-hrad, Nizberg, Šemnická skála, Stichlů Mlýn-kaplička, zde byla přestávka na opečení špekáčku, smírčí kříž, Andělská Hora. Poutníci byli příjemní, pěkně se s nimi povídalo, pan ředitel velké fa.obdivoval opravenou kapličku.

Někteří členové našeho o.s. se zúčastnili prohlídky hotelu RIVERSIDE, který patří do skupiny AXXOS. Hlavním managerem je Jan Motlík, někteří z vás jej určitě pamatují z volejbalu na Andělské Hoře, kde se na škvárovém hřišti volejbal celé léto hrával, při stavbě samotného hřiště jsme tam v roce 1987 nechali navézt osm náklaďáků škváry.

Kostel v Andělské Hoře konečně dostal nové dveře do sakristie. Dveře jsou vyrobeny z dubu, který dvacet let vysychal na půdě, za dřevo moc děkujeme. Výroby včetně montáže se opět ujala fa. Trules z Bochova, dveře jsou moc pěkné, zámek je původní, "myšák", památkáři neměli nejmenších námitek.

Také jsme byli přítomni na sádkách v Nové Roli, kde rybáři z Božíčan a mezi nimi  i naši příznivci, " lovili" sumce.

A ještě pár obrázků z podzimního Hřivínova.

Všechny tyto události byly fotograficky zachyceny a jsou buďto v galerii pod rokem 2013, nebo se dá kliknout na barevné slovo v článku.


 

=

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:52)

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení