AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

 

Dobrý den vážení "spolusázející",  konečně se nám podařilo vyměnit těch šest uhynulých  stromků v aleji na Andělské Hoře. Poděkování patří fa. TRULES, která  poslala dva zdatné pracovníky, asistoval jim  Richard. Nebyla to jen pouhá výměna zaschlých kmínků za nové. Ve dvou případech jsme byli nuceni vykopat dlouhý "odvodňovací kanálek", protože stromky doslova stály ve vodě. A v sazebních jamách  voda i čile pramenila. Odvodnění sestávalo z již zmíněného výkopu "kanálku"  a jeho vysypání hrubým štěrkem, zakrytí drnem a zasypání zeminou. Tím jsme vytvořili jakýsi trativod a doufáme, že se tímto podaří zachovat stromky do budoucna bez újmy. Pohotově celou akci zachytil svým naleštěným objektivem p. Pelant.

Všem zúčastněným velice děkujeme, budeme se těšit na jaro, až všechny stromky rozkvetou.

Seznam vyměněných stromků: 1.Velká černá chrupka, 7.Kaštánka, 11.Kaštánka, 14.Troptrichterova, 17.Velká černá chrupka, 24.Kaštánka.

S přátelským pozdravem Josef Pelant.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:54)

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení