AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

Dobrý den vážení přátelé,
zpráva č.17 není tak dlouhá, začíná v bečovské botanické zahradě, kde proběhla přednáška  "fauna a flora Doupovských hor", také zde zazněla zajímavá informace. Dříve se mělo za to, že město Doupov leží na dně kráteru sopky, nyní geologové přišli s tím, že tam byly sopky tři, z jedné z nich je dnes Pustý zámek. Taková malá botanická zahrada by se uživila i v malé vesnici.
Kaplička ve Stichlově Mlýně  je zazimována, okolí uklizeno, ty dvě pěkné lavičky jsou uvnitř kapličky, okrasné keře a zbytek sezení byl odvezen do skladu.
Lavičku u kapličky v Hřivínově uklidil Pavel také do kapličky, Zbyšek posekal okolí, hlavně ty vyčnívající "nedopasky".

Poděkování patří paní Kratochvílové, za velkou péči o orchidej, které se v kapličce tak výborně dařilo.

Znovu byla objevena oblast rozkládající se od Nové Vísky, přes Peklo až k Pile a směrem na jih k Dražovu a Hlinkám.

Toto území je vhodné k toulkám zajímavou přírodou pěšky nebo na kole. Okolí staré lípy by bylo potřeba uklidit a dát tam jednu lavičku, je škoda, že původní cesta je rozorána. Možná, že by stálo zato podívat se do archiválií a napsat něco o zaniklé pekelské hospodě.

 Na Andělské Hoře proběhla poslední rekognoskace okolí kostela sv.Michaela, přípravný a řídící výbor se pokusil najít odpovídající místo pro novou pamětní desku, tak aby připomínala několik návštěv samotného  J.W. Goetha.

Novinářka na vlastní noze, Anna Fidlerová oslavila své požehnané narozeniny v RC Karlovy Vary, poblahopřát jí přišel i devátý primátor Petr Kulhánek.

Neočekávaná návštěva, Žalmanov navštívil pan Žalman, někteří si na něj určitě vzpomenou jako na jednoho z dvou dvojic na hoře Vladař, kdy Andělská Hora přijímala jejich signál při keltském telegrafu. Na fotografii nevypadá, ale je to zajímavý člověk, se vztahem k přírodě.

Náš Pepa-kameník se nemohl dočkat vánoc, tak ty kozy, od fa. Truhles dostal už teď :-).

V příloze jsou dokumentární fotografie.

Co nejsrdečněji vás zdraví Josef Pelant.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:54)

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení