AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

 

Vážení přátelé,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, tak si dovolím Vám popřát šťastné a bezstarostně prožité vánoční svátky a do nového roku 2014 mnoho zdraví a spokojenosti.
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a faleš. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra". Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně dennodenně krmíš...“

Kdyby každý z nás dokázal u sebe odstranit jenom jednu špatnou vlastnost, to by byla velká změna.

Zkuste zakusit radost, někomu odpustit, nebo se omluvit.

 

 Neobyčejně srdečně zdraví  Josef Pelant. (Pelantovi)

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:58)

 
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení