AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

Úvodem  několik poznámek.

Myšlenka umístění pamětní desky J.W.Goetha na Andělské Hoře vznikla z iniciativy Rotary klubu K.Vary. Zmíněný básník navštívil Andělskou Horu při svých cestách a dokonce zde pořídil i skicu, zachycující zříceninu hradu. O záměru Rotary klubu se hovoří v článku otištěném v MF.

V průběhu loňského roku proběhlo několik porad realizačního týmu. Probírali jsme všemožné varianty umístění, návrhy na vlastní desku a finanční otázky s akcí spojené. Několikráte jsme byli na místě samém.

Desku vytvořil sochař pan Heřman Kouba.

Delegace Rotary klubu a o.s. Andělská Hora také v minulém roce navštívila hejtmana pana PaeDr. Novotného a požádala jej o záštitu nad celou akcí. Při této příležitosti byl seznámen s postupem příprav a s chystaným programem. Pan hejtman nám vyšel vstříc a celou akci podpořil.

Sled událostí v letošním roce:

Realizace akce "Pamětní deska JWG na Andělské Hoře" úspěšně pokračuje. Sochař Heřman Kouba už dodal originál pamětní desky, té, která bude umístěna na Andělské Hoře.

Z několika možných i nemožných variant, kam desku umístit, jsme na konec vybrali neutrální místo, to ,které navrhoval Jarda hned zpočátku. Naši figuranti dlouho pobíhali, než našli to správné místečko.

Jedná se o církevní pozemek, který leží naproti rodinnému domu pana ing. Beneše, čp. 38. Kolem roku 1720 v blízkosti stávala barokní kaple sv. Nortburgy. Kaple byla zbořena někdy před rokem 1842. Toto místo má několik nezpochybnitelných výhod: je v klidové části (miniparčík ), je mimo komunikaci,  je velmi blízko cestě na zříceninu hradu a jsou tam dokonce dvě lavičky.

Vybraný kámen se bude muset pomocí těžké techniky přemístit na určené místo, kde Pepa ( mistr kamenický ) desku osadí a  ještě bude potřeba v blízkosti umístit informační tabuli.

Poslední událostí v přípravě projektu bylo setkání s manželi Hankovými, kteří vedou folklorní soubor DYLEŇ, soubor by měl hrát hlavní úlohu na slavnosti při příjezdu JWG na Andělskou Horu.

Ivan Thýn  už má základní scénář průběhu oslavy, ještě ho budeme muset  "doladit" s o.s.A.H. a  obecní radou (kulturní komisí), respektive s paní starostkou.

Dále bude nutné navštívit Základní školu v Bochově a projednat zapojení školy do projektu, protože součástí je i soutěž v malování na téma: "Goethe" . Vítězná škola či třída bude finančně oceněna. V Bochově působí také Galina, členka našeho o.s., která vede keramický kroužek. Žáci připraví drobné upomínkové předměty k akci. Ve škole mají novou vypalovací keramickou pec, dar karlovarského Rotary klubu.

Zatím tolik, zdraví  J:p.

Richka

Aktualizováno (Středa, 05 Únor 2014 23:46)

 
Přihlášení