AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

Ač se to nezdá, stále se schází skupina , která připravuje " akci Goethe". Poslední pracovní setkání proběhlo v pondělí 7. dubna. Ing. Thýn, který skupinu metodicky, ale i prakticky vede, zhodnotil stav příprav : Jsou již navrženy pozvánky a  grafické listy, v bochovském výtvarném kroužku vyrábí pamětní keramické přívěsky. Rekognoskační skupina  Rotary klubu provedla místní ohledání v areálu trojboké kaple a potvrdila, že je místo vhodné pro zamýšlenou prezentaci kreseb žáků uměleckých škol na téma Goethe. Zástupci o.s. Andělská Hora také hlásí pokročilý stav příprav. Vše  tedy zdárně spěje k 21.6. , kdy se uskuteční slavností odhalení pamětní desky.

Aktualizováno (Čtvrtek, 10 Duben 2014 22:54)

 
Přihlášení