AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

 

Záznam z jednání řídícího a přípravného výboru pro slavnostní odhalení pamětních desek Johanna Wolfganga Goetha ze dne 7.4.2014 v Beethovenově salonku GH Pupp.

 

 

Přítomni :   Prokop, Leichter, Háma, Beneš, Kovařík, Kuneš, Kulhánková, Fidlerová, Pelant, Kaplánek,    

                     Andrš, Svoboda

Omluveni : Peroutka, Harastej, Bursík

Kontrola předchozího záznamu, události a nové úkoly :

 • Poslední jednání se uskutečnilo 17.3.2014
 • Pozvánky a pamětní tisk – po připomínkách (maloval-kreslil; kaple Nejsvětější Trojice na kostel apod.) - předáno zhotoviteli p. Pelcovi – počty viz dříve, objednávka – Kovařík
 • Seznam pozvaných - sestavit, doručování pozvánek osvědčeným sponzorům osobně vč. brožury LvB a spolu se Smlouvami – Kovařík
 • 31.3 – návštěva z RC Weimar – kopie PD předána za účasti p.Kouby a nátisk pozvánky v NJ
 • Připravit Info pro Karlsbader Zeitug – Thýn,Háma
 • 28.3. pokácení kaštanů před kostelem – úprava prostranství, 2 lípy, 2 rododendrony
 • 3.4. návštěva a jednání v ZŠ Bochov; výběr plakety 4 návrhy – vybrán ten se širším okrajem; barva kobalt a bordó á 100 ks (pořadatelé + sponzoři a ofic.hosté; k prodeji), pořízení raznice kol.Pelant, účast Svoboda,Háma,Thýn + TV Duha Soukup
 • 3.4. spolu s p.Hráským prověrka v Trojbokém kostele Háma,Thýn; 60 míst, reinstalace výstavy Zaniklé obce Doupovska; přívod vody a WC v provozu, vytápění PB možné, přípravna pro odpolední raut je k dispozici; v souvislosti s výstavou studentů kontrola kol.Peroutky nutná
 • Zajištění cateringu (Pfeffer) + služby s fy Pelant – předjednány kol.Hámou – následovat bude zvl. jednání jen k občerstvení, zajištění stanu, stoly ven či do kostela jsou k dispozici
 • Parkoviště 1, 2 , 3
 • Malý mikrobus pro kyvadlovou přepravu hostů – Ligneta, prověří kol.Thýn
 • Schůzka s moderátory – Bruno Fischer a p.Picka – návrh scénáře připraví – Beneš,Thýn
 • Schůzka s Dylení, Goethe, kočár – přizvat na příští jednání kol.Pelant
 • Info tabule – překlady Peroutka, ag.Boom, korektury textu ing.Zachová, Beneš, foto – Thýn
 • Jednání s p.Gargulou - RA Boom ve věci infotabule - 10.4. Pelant,Thýn
 • Jednat s mgr.Augustinem – Thýn
 • Informace kol.Andrše : ČNFB – údajně pro náš projekt uvolnil 60.000,- Kč. – podmínky čerpání zatím neznáme; vystoupení A.Strejčka – nabízí spoluúčast J.Molavcové (Faust a Markétka); o.s. obdrželo od města dotaci 35.000,-Kč; přemístění kamene v 2.pol. dubna
 • Jednat s pí. J.Štruncovou – kol.Prokop + Liněckij (vystoupení v kostele)
 • Nika kostel – socha Archanděla Michaela
 • info – pánové Rak + Strejček uskutečnili 27.3. koncert v Nejdku ; vystoupení 30.8. potvrzeno; ost. termíny (21.6 a 27.9. jsou již zadány; pořad k Husově výročí – 4.7.2015 (?)
 • QR kód – kol. Kovařík, bude pokračovat v pátrání
 • Změna! Tiskovka bude v úterý 17.6. od 10.30 v GH Pupp (přizvat Bc. Křimskou a Koubu) – zajistit Beethovenův salonek v GH Pupp – Leichter; připravit tiskovou zprávu – Thýn
 • Projednat s obcí AH objednání a umístění mobilních WC – pro akci 21.6.
 • p. řed. Svoboda přinesl a předal kol.Prokopovi výtvarné práce žáků
 • Příští jednání PŘV se uskuteční 5.5.2014 v 17.30 hod v Beethovenově salonku GH Pupp
 1. Karlových Varech 13.4.2014

Zaznamenal : Thýn / 602 425 800

 
Přihlášení