AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

TOPlist

 

Kdo jsme, aneb něco málo o nás

Sdružení A.Hora , z.s. je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se ativně podílet na obnově a údržbě kulturního dědictví na Karlovarsku, a to zejména památek , jež nepovažují plné ochrany státu. Sdružení vzniklo registrací provedenou MV ČR.
Orgány sdružení tvoří  valná hromada, výbor a předseda.

Jinak jsme skupina dobrých přátel, které pojí láska k místní historii a zdejší kultuře. Před lety jsme se rozhodli naše společné zájmy realizovat při pořádání kulturně-společenských akcí, které jsou v úzkém vztahu k obci Andělská Hora a jejímu blízkému okolí. V této činnosti chceme nadále pokračovat a realizovat tak naše představy o „uvědomělé“ společnosti.

Naše obecně-prospěšná činnost

V průběhu našich aktivit jsme již stihli realizovat několik drobných oprav místních kulturních památek, kterými jsou např. „navrácení“ sošky sv. Floriána do niky v RD č. p. 17, osazení pamětní desky k místnímu dubu, jež byl zasazen na počest básníka Johanna Christopha Friedricha von Schillera na Andělské Hoře, vysazení památného keltského dubu a oslavy svátku Beltaine, výstavba poutní kapličky včetně jejího vysvěcení, zhotovení a osazení ochranného kříže.Velkou akcí byla záchrana a restaurování sochy Jana Nepomuckého (socha byla v dezolátním stavu nalezena poblíž kostela ve Svatoboru),  která je nyní umístěna před kostelem v A.Hoře. V neposlední řadě je našim úspěchem oprava a vysvěcení kapličky v zaniklé osadě Štichlův mlýn. A v letošním roce ( 2012) jsme dokončili generální opravu kapličky v osadě Hřivínov. Letos (2012) byla také, za přispění obce Andělská Hora , obnovena původní cesta do Štichlova mlýna , okolo níž jsme vysadili 27  stromků třešní .Pravidelně pořádáme adventní setkání v kostele sv.Michala v Andělské hoře.V roce 2013 jsme pokračovali v naší   činnosti. Vedle kapličky ve Štichlově mlýně jsme  obnovili starý základ budovy . Na tomto místě byl postupně budován odpočinkový altán pojmenovaný  ODPOČÍVKA, který byl do užívání uveden v roce 2015. Také proběhl už třetí ročník " Pochodu na Pustý zámek", ten  pořádáme od roku 2010. A pro velký ůspěch budeme v tomto pochodu i nadále pokračovat. 21.6.2014 jsme společně s Rotary clubem K.Vary a o.s. JoN odhalili pamětní desku básníku J.W.Goethemu na prostranství před kostelem v Andělské Hoře. Rovněž počátkem března se účastníme celostátního " Keltského telegrafu".

Pokračujeme v další činnosti ve Štichlově mlýně, udržujeme kapličku v Hřivínově, pořádáme různá setkání jako " Šeptání do tmy", zveme , pokud se to podaří i známé umělce ( Jiří Šmicer), naši někteří členi se rovněž aktivně účastní akcí Rotary klubu.

 
Přihlášení