Dobrý den vážení přátelé,
jelikož jste se tak ukázněně přihlásili na: "Pustý zámek 2017", tak vám za odměnu posílám další zprávu,
nebylo to jednoduché dát dohromady vaše postřehy a poznatky.

Zdraví Pepa


Informace o výskytu trolla v oblasti Stichlova Mlýna "prosákla" do systému, této neúplné informace se doslova zmocnili
pojišťovací agentury a začali posílat do našich příbytků své donašeče, aby záměrně šířili paniku, do některých domácností se ale nedostali, neb jsou pořád ještě zataraseny.
Jestliže vám agentura nabízí produkt, který hradí škody způsobené trollem, věřte, že taková pojistka nemá žádnou právní váhu, radím takovou smlouvu nepodepisovat a emisarovi se vysmát do jeho modrých očí, popřípadě oka.
Těm, kteří se dotazují, kdy už Černý pes Kazan  zasáhne, musím říci, že opravdu nevím, nedávno jsme na ČpK čekali 12  let (slovy: dvanáclet), a nic.. Ani gardě z výzkumné stanice Tři oči se nepodařilo Černého psa Kazana sehnat.

Jak stichlův troll vypadá, zatím nikdo neví, dosud se ho nepodařilo spatřit ani vyfotit, můžeme se ale domnívat,  že by místní troll neměl plavat, protože podle výpočtu ze změřeného rozkroku a otisku stopy porušuje zdejší troll Archimédův zákon, těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené, se na trolly podle všeho nevztahuje, tato domněnka se bude dále šetřit.
Pokus o kontakt silových ministerstev vyšel do ztracena, odpověď zněla: "Paniky už bylo dost!!!".  Jenom vojenský přidělenec napsal: "Paniky už bylo dost!"

Prosím, pište Černý pes Kazan s velkým "Č",  proč, protože do dnešních dnů není úplně jasné odkud ČpK pochází a co za tím vším stoji, mám takové neblahé tušení, že nebylo nikdy prokázáno, že výše zmíněný ČpK je opravdu pes. Vždyť to může být osoba (též osobnost).
 Ano, zákon z 10. prosince 1918, č. 61 Sb. z. a n. o zrušení šlechtictví zakazuje bývalým šlechticům užívati rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví, ale některá slavná jména se píší dodnes velmi podobě např.: Leonardo da Vinci, La Fontaine, Al Pacino, Klaus van der Pas, Robert de Coster, Karel rytíř Kořistka (Ritter von Kořistka), Dacziczky z Heszlowa ( též Dačičtí z Heslova), Der Schwarze Hund de Kazan, Robert de Niro, Kazan black Dog, Leonardo DiCaprio, Fekete kutya Kazan, الكلب الأسود قازان atp.

Naše úřady, nestarajíce se o náležité objasnění záhadných výrazů přídomek a dodatek vyznačující např. šlechtictví, dospěly k tomu názoru, že oním Černým psem Kazanem může být kdokoliv..

Na závěr chci poděkovat všem dopisovatelům, kteří problém troll poctivě studují a snaží se věci přijít na kloub. Avšak pozor, nepravých trollů je více, nenechte se zmást pochybnými články, může to být takzvaná (niin sanottu) trollova past!

 

Na stráň!

J.p.


---------- Původní zpráva ----------

 
Přihlášení