Přetiskuji pozvání do znovuotevřeného a rekonstruovaného karlovarského muzea.

Richka

 

Vážení přátelé,
zveme vás srdečně od čtvrtka 20. dubna do znovuotevřeného Muzea Karlovy Vary na Nové louce v Karlových Varech na prohlídku zcela nové podoby stálé expozice.
Muzeum novou expozici představuje u příležitosti 150. výročí svého založení. Datum 20. dubna není zvolen náhodně - v ten den přesně před třiceti lety muzeum otevíralo svou dřívější stálou expozici. 
Nová expozice přibližuje v nově zrekonstruované budově dějiny města a regionu, s využitím moderních audiovizuálních prvků je podpořena prezentace unikátních sbírkových předmětů. Muzeum tak nabízí procházku dějinami  zážitkovou formou.
Nová expozice představí návštěvníkům předměty, z nichž část byla ve staré expozici, ale jsou k vidění i exponáty nové, které ještě nikdy nebyly veřejnosti prezentovány, či exponáty, které byly vytvořeny speciálně pro novou expozici. Mezi takové například patří i faksimile zakládací listiny Karlových Varů (privilegium Karla IV. ze 14. srpna 1370), respektive její tereziánský opis z roku 1747, neboť originál se nedochoval. Digitální snímky privilegia poskytl muzeu jako předlohu státní archiv v Karlových Varech.
Novou expozici vedle množství interaktivních prvků doplňuje i Haptická neboli dotyková stezka, na níž je návštěvníkům povoleno dotýkat se předmětů, překvapením bude i Dětská stezka, kterou si malí návštěvníci musí v každém sále sami najít.
Autorem ideového záměru nové expozice je ředitelka Muzea Karlovy Vary Lenka Zubačová, celou akci financoval Karlovarský kraj.
Muzeum se změnilo i stavebně - nejdůležitější změnou je, že návštěvníkům s omezenou pohyblivostí je k dispozici výtah.
Muzeum bude otevřené denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
 
S pozdravem
 
Romana Borusíková
Muzeum Karlovy Vary
 
Přihlášení