IMG_0619

14:00 - posvěcení kapličky
15:00 - posvícení na louce naší paní
závody v pojídání uzených jitrnic o sud piva
občerstvení
country kapela „Šťastní koně“
vstupné: min. 20 dkg potravin v neprošlém stavu

odkaz na fotogalerii z akce
 
Přihlášení