Aktuálně - akce roku 2013
historie v Krušnohoří
pohled

 

Vzpomínka na letošní „šumavské putování“

Vážení přátelé, přátelé Šumavy, šumavští pochodníci.

Už jsou to více než dva měsíce, kdy jsme putovali překrásnou scenerií k pramenům Vltavy, na Bučinu a na Knížecí Pláně. Naskenoval jsem vám pár obrázků z dob tzv. první republiky, na nichž vidíme úplně jinou krajinu a objekty, které tam tehdy stály. Na obrázku č.1 vidíme pramen Vltavy. Na snímku č.2 nedaleko stojící chatu KČST. Měla 30 lůžek a byla v provozu po celý rok. Vystavěna byla na místě starší prosté dřevěné boudy. Stavba byla zahájena v září 1922 a už v červnu 1923 byla otevřena pro první turisty. Dnes, tak jako po stovkách staveb na celé Šumavě, po ní není ani památka. Na třetím snímku se díváte na Bučinu, ležící na jižním svahu hory Stráž na samé hranici s Německem. Obec byla založena Němci kolem poloviny 18.století a nesla název Buchenwald, což nevzbuzuje zrovna příjemné asociace. Později byl (jako by intuitivně v předtuše událostí budoucích) změněn na Buchwald, (jak jste se mnozí jistě všimli i na současné ceduli). Bučina byla ve své době nejvýše položenou obcí v Čechách a patří dodnes k nejdeštivějším místům. Zároveň však má zvláštní mikroklima, které umožňovalo, že zde dozrávaly hrušky nebo jablka. Žilo zde až 350 obyvatel, z toho necelých 30 Čechů, byla zde škola (na snímku uprostřed vpravo snadno poznatelná), pošta (vpravo od hotelu Pešl – výstavní budova pod lesem, dnes zhruba v těchto místech stojí luxusní hotel Alpská vyhlídka, na jehož terase jsme se občerstvovali) a budova finanční stráže s celnicí. V obci byla konečná stanice autobusové linky z Vimperka. Na čtvrtém obrázku je začátek cesty, po níž jsme kráčeli dolů ke Knížecím Pláním (Fürstenhut), jež jsou pěkně vidět v údolíčku, ale zejména na fotce č.5. V době největší dřevařské slávy zde žilo skoro 500 lidí v osmi desítkách domů (dnes jen replika hájenky, kde jsme příjemně pár minut poseděli před sestupem na Borová Lada). Domky na Knížecích Pláních ukazuje i šestý snímek. Sedmička ukazuje hostinec (jeden z několika), tento patřil Aloisi Kölblovi a měl 14 lůžek. Na obrázku č.8 jsou K.Pláně na konci zimy (což v podmínkách této části Šumavy znamenalo květen), zasněžená hora vlevo je německý Luzný (viděli jsme ho z rozhledny v Neuschönau, z české strany je stále nepřístupný, protože cesta Luzenským údolím od Březníku, resp. Modravy je „skrzevá tetřeva“ zavřená po celý rok). Právě sem bych navrhoval vycházku v roce příštím, konkrétně bychom vyšli z Modravy, kde bychom zkontrolovali „náš“ stromek, při Modravském potoce na Březník. Zde se odehrával děj asi nejslavnějšího Klostermannova románu Ze světa lesních samot. Dnes je tady od infocentra a malé hospůdky zbudovaných z bývalé hájovny, kde si připomeneme osudy slavného románového revírníka Kořána, nádherný výhled do Luzenského údolí a na kamenitý vrchol Luzného. Pak bychom se vydali nazpět do Modravy, ale po původní tzv. staré cestě přes Cikánské slatě, kde uvidíme důmyslný systém vodních kanálků, naučnou stezku po poválcích a sestoupíme po cca 16 km okruhu opět na Modravu. Tam bychom mohli navštívit interaktivní muzeum dřevařství a seznámit se s jeho historií. Trasa středně náročná po pevných cestách s minimálním převýšením.

Chcete-li sledovat, co se děje na Modravě, Kvildě, Bučině, Borových Ladech, doporučuji www.sumavanet.cz, sekce webkamery.

Obrazová dokumentace k článku je v galerii.

Přeji hezký konec roku a dobrý ten nový 2014. Milovníkům zimy pak tolik sněhu, co na Bučině (obr. č.9)

V.Svoboda, rodák šumavský.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:54)

 

 

Dobrý den vážení "spolusázející",  konečně se nám podařilo vyměnit těch šest uhynulých  stromků v aleji na Andělské Hoře. Poděkování patří fa. TRULES, která  poslala dva zdatné pracovníky, asistoval jim  Richard. Nebyla to jen pouhá výměna zaschlých kmínků za nové. Ve dvou případech jsme byli nuceni vykopat dlouhý "odvodňovací kanálek", protože stromky doslova stály ve vodě. A v sazebních jamách  voda i čile pramenila. Odvodnění sestávalo z již zmíněného výkopu "kanálku"  a jeho vysypání hrubým štěrkem, zakrytí drnem a zasypání zeminou. Tím jsme vytvořili jakýsi trativod a doufáme, že se tímto podaří zachovat stromky do budoucna bez újmy. Pohotově celou akci zachytil svým naleštěným objektivem p. Pelant.

Všem zúčastněným velice děkujeme, budeme se těšit na jaro, až všechny stromky rozkvetou.

Seznam vyměněných stromků: 1.Velká černá chrupka, 7.Kaštánka, 11.Kaštánka, 14.Troptrichterova, 17.Velká černá chrupka, 24.Kaštánka.

S přátelským pozdravem Josef Pelant.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:54)

 

Pranostiky pro následující měsíc.

Ze stébel zhnědlých trav začalo vát na červené ,černé a bílé čumáky krav.

V šarlatě rozkvetlý buk, tratící již svou krásu v stříbřitých mlhách – a pak již jen mlčení z luk a chlad na brázdách.

A kdesi Martinův kůň potřásá provlhlou hřívou, když vysmekl se z otěží.

1.11     Jak je na Vše svaté, tak měsíc po nich. Když na Vše svaté padá mlha, bude do adventu bez sněhu.

2.11     Na dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá nebo padá mlha.

8.11     Jaké počasí na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.

11.11   Martinův led a sníh, brzy odvane jih ( oteplení). Martinova sněhová peřina, dlouhé trvání nemívá.Svatý Martin na ledě, vánoce na blátě.

19.11   Počasí o svaté Alžbětě, vypovídá o létě.

21.11   Jaký den na obětování panny Marie, taková pak zima je.

25.11   Mrzne-li na svatou Kateřinu, nebude mráz na Lámaný večer ( 23.12.). Je-li Kateřina čistá, bude Barbora od bláta. Když Kateřina po ledě chodívá, Eva (24.14) potom blátem oplývá.

30.11   Má-li svatý Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hojnost ovoce.

A co vypovídají všeobecné pranostiky :

Listopad na strakaté kobyle jezdí. Udeří-li zima brzy, hned jí to mrzí.První sníh si dlouho nepoleží. Listopadový sníh uléhá v noci. Studený listopad- zelený leden.Je-li vlhký listopad, celá zima bude vlhká.

Podle Velkého pranostikonu Richka

 

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:54)

 

Dnešní, zdánlivě všední den , je pro Galinu  dnem svátečním. Tvé sdružení Ti přeje vše nej...............

Richka

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:53)

 

Dobrý den vážení přátelé,

zpráva č.16 je pestrá, podzimní.

Občanské sdružení Abertamy již několik let pořádá přeshraniční "Svatováclavské setkání".

Setkání probíhá na Rýžovně na místě zaniklého kostela, kde o.s. postavilo kamennou mohylu, do vzniklé niky je umístěna deska, na které jsou dobové fotografie kostela a okolí. Samotná atmosféra setkání je velmi přátelská, pro nás, co žijeme dál, je to zajímavé poznání. Předseda o.s. je Rudolf Löffler a je tahounem i jiných akcí, kterých by se naše o.s. v budoucnu mohlo zúčasnit.

Německý Chloumek, který spadá pod město Bochov, zažil také mimořádnou událost. Byl odhalen opravený křížek - boží muka.Zarostlé okolí křížku bylo upraveno, část Chloumecké strouhy byla vyspravena a vyčištěna, přibyla i nová odpočívka. Vzniklé  "náměstíčko" vypadá moc pěkně. S nápadem přišla místní obyvatelka, paní ing.Pfeilerová, finančně akci zajistilo město Bochov. Akce se zúčastnili nejen místní obyvatelé, ale přijeli i sousedi z Javorné a Rybničné. Bochovský farář opravený křížek posvětil, slavnostní řeč pronesl bochovský starosta Miroslav Egert.

Také samotné město Bochov zažilo opět tradiční jarmark, při kterém probíhaly doprovodné programy.

Jedním z nich byl varhanní koncert, kde se konala dobrovolná sbírka, výtěžek půjde právě na opravu poškozených varhan, jsou napadeny červotočem a celkový stav je žalostný. Jedna fa. dokonce na opravu slíbila 50.000 Kč, podle odborníků mají varhany jedinečný zvuk. V současnosti na varhany hraje pan Petr Písařík a je i iniciátorem záchrany varhan. Bochovské varhany jsou v širokém okolí jediné, nejbližší jsou v Lukách. 

Opět město Bochov, ve kterém byla pro Andělo-horské panství šatlava, která při rebeliích, za vlády Černínů hrála svoji roli. Tentokrát vítal příchozí pan Mgr.Václav Svoboda, ředitel městské školy, návštěvníci školy byli členové RC Karlovy Vary a jejich rodinní příslušníci. Členové RC přijeli oficiálně předat škole vypalovací pec, kterou pro školu zakoupili. Pan ředitel za užitečný dar poděkoval, s přáním navázat další spolupráci s RC Karlovy Vary.

Ves Údrč nezůstala pozadu, konal se zde, v opravovaném kostele sv.Linharta, také koncert, a to již po šestnácté. Dobrou duší této činnost je pan Vladimír Krátký. V galerijních prostorách kostela si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie, které dokumentují probíhající opravu kostela. Na elektronické varhany hrál právě pan Petr Písařík, zpěv zajistilo kvarteto Bel canto. 

Na katastrálním území dřívějšího panství Andělská Hora , kam Bochov i Německý Chloumek patřil, byl nalezen meteorit, po kterém se po staletí pátralo, nad doupovskem vybuchl v roce 1505, jak uvádí pamětní kniha. Kdy a jak bude meteorit vyzvednut vás budeme informovat.

Stichlův Mlýn také hostil poutníky, kteří "udělali" okruh: Andělská Hora-hrad, Nizberg, Šemnická skála, Stichlů Mlýn-kaplička, zde byla přestávka na opečení špekáčku, smírčí kříž, Andělská Hora. Poutníci byli příjemní, pěkně se s nimi povídalo, pan ředitel velké fa.obdivoval opravenou kapličku.

Někteří členové našeho o.s. se zúčastnili prohlídky hotelu RIVERSIDE, který patří do skupiny AXXOS. Hlavním managerem je Jan Motlík, někteří z vás jej určitě pamatují z volejbalu na Andělské Hoře, kde se na škvárovém hřišti volejbal celé léto hrával, při stavbě samotného hřiště jsme tam v roce 1987 nechali navézt osm náklaďáků škváry.

Kostel v Andělské Hoře konečně dostal nové dveře do sakristie. Dveře jsou vyrobeny z dubu, který dvacet let vysychal na půdě, za dřevo moc děkujeme. Výroby včetně montáže se opět ujala fa. Trules z Bochova, dveře jsou moc pěkné, zámek je původní, "myšák", památkáři neměli nejmenších námitek.

Také jsme byli přítomni na sádkách v Nové Roli, kde rybáři z Božíčan a mezi nimi  i naši příznivci, " lovili" sumce.

A ještě pár obrázků z podzimního Hřivínova.

Všechny tyto události byly fotograficky zachyceny a jsou buďto v galerii pod rokem 2013, nebo se dá kliknout na barevné slovo v článku.


 

=

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:52)

 

Podzim nabírá barev do své palety, listí pomalu padá a rána jsou již chladná. Tak je načase vzít si teplé prádlo!

....Října měsíce hub se střez,  koroptví i jiné ptactvo jez.

Slunce na štíra vstupuje, dlouhosti dnův ukracuje. Říjen dává víno, ptactvo i husy, za to nejvyššímu chválu vzdáti se sluší!

Rady Evermoda Jiřího Košetického

z roku 1690A pranostiky:

1.10   Vane-li na svatého Remigia východní vítr, nastane dlouhá a tuhá zima

3.10   Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy

5.10   Na svatého Placida slunce tepla nevydá. Na svatého Placida, zima teplo vystřídá.

15.10 Po svaté Tereze, mráz za nehty zaleze.

16.10 Jaký den svatý Havel ukazuje, taková se zima objevuje. Prší-li o svatém Havle, bude pršeti i o Martině ( 11.11.) .

21.10 Když na Voršilu a Kordulu ( 22.10) větry dují, po celou zimu nás navštěvují.

22.10 Kam ukazují rohy měsíce na Kordulu, odtud budou vanout větry.

28.10 Jaké počasí na Šimona a Judu, takové bude o i vánocích.

30.10 Je-li svatý Havel  (16.10 ) teplý, bude svatý Marcel studený.

 

A celková povaha října:

Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém již mrazí.

V říjnu mnoho žaludů a bukvic, oznamují zimy nejvíc. Drží-li  v říjnu na stromech pevně listí, bude tuhá zima.

Čím vice se urodí červených bobulí, tím více bude v zimě mrazu a sněhu.V říjnu mrazy a větry - leden a únor teplý.

podle Velkého pranostikonu - Richka

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:51)

 

Dnes slaví svátek Václavové. A také náš Václav ! Václava máme nejradši, tomu žádný nestačí - na Šumavě!!!

Přeje sdružení.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:50)

 

Pro našeho kolegu + dvě kolegyně je asi obtížné pořád nosit po kapsách kapesník s uzlem. Co asi znamená? Na co nemáme zapomenout ? A pokud nemají kapesník, je třeba poslat německého bratra Alzheimera na procházku a pak vyrovnat své závazky vůči sdružení! Zaplatit členský příspěvek!

Richka

20.9. Tak už pouze jedna kolegyně a její německý bratr .... ( viz předešlé řádky).

Richka

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:50)

 

Pamětní deska J.W.Goethe.

Již v předešlých vstupech ( naposled v reportu č. 11 )  jsme informovali o aktivitách na  společném projektu (  Rotary  KV + o.s. A.H.) -  umístění pamětní desky J.W.G. na Andělské Hoře. V závěru měsíce srpna proběhla schůzka  zástupce Rotary klubu a Msgr. Mixy za účelem  rekognoskace místa pro umístění pamětní desky. Následně zástupci obou subjektů byli přijati 17.9 hejtmanem kraje PaeDr. Novotným. Zde ing. Thýn seznámil pana hejtmana s celým projektem a zároveň jej požádal o záštitu nad celou akcí. Ta nám byla přislíbena. Při této příležitosti jsme také prezentovali  činnost  našeho o.s. Malá fotoreportáž  od pana Pelanta je v galerii.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:49)

 

96 

Dobrý den vážení přátelé,

letošní "Adventní setkání v Andělské Hoře" se bude konat 21.12. 2013 od 15:00, vánočního koncert v kostele sv. Michala zahraje, skupina Alison v čele s Ájou Boháčovou, poté vystoupí Pavlína Jíšová s dcerou Adélou Jonášovou, www.jisova.cz

Zvukové režie se ujme opět "náš" Tomáš Zíka, řečený Kalous.

Zdraví Josef Pelant (J:p.)

=

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:49)

 
More Articles...
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení