Aktuálně - akce roku 2013
historie v Krušnohoří
pohled

 

Dobré ráno vážení přátelé,

zpráva č.14 podává hned dvě informace, jedna se opět dotýká kostela v Libyni u Lubence.

Manželé Kantovi a jejich přátelé pokračují v opravě zmíněného kostela s neutuchajícím zápalem, při nedávném průzkumu objevili další hrob, v pořadí již čtvrtý, hroby jsou různého stáří, je také zpřístupněna hrobka, která ukrývala dvě kostry, viz.foto. Z informací archeologů vyplývá, že na místě, dnes stojícího kostela, stála či stály slovanské stavby. Archeologický průzkum dále pokračuje, určitě se máme na co těšit, protože v katastru obce byla nalezena mince z období Laténské kultury

Přilehlý kopec zvláštního tvaru dává místu zajímavou, až záhadnou atmosféru, na temeni kopce je opravená strážní věž, jejíž opravu právě manželé Kantovi také iniciovali a z velké části také sponzorovali. 

V sobotu, 14.9.2013 proběhla již třetí sklizeň chmele na Druhé veřejné chmelnici v EU.

Pan správce a jeho rodina, za podpory svého ekonomického poradce, přivítal zúčastněné vlastence napříč Evropou krátkou řečí, v které se zaměřil na svoji péči o svěřenou chmelnici, kde opakovaně připomínal svoji fyzickou námahu.

Poté vyzval přítomné ke sklizni a strhl první štok, pak druhý a nakonec i třetí, sklizeň byla nad očekávání dobrá, možná i lepší 2. (v hodnocení sklizně chmele se používaly známky). Bylo vidět, že si správce a jeho rodina vzali varování Správní rady k srdci, pochopil, že o jeho místo je nebývalý zájem.

Po vyhodnocení pozval česáče na malé pohoštění a pivo, které z minulé úrody uvařil Zámecký pivovar v Chýši, také s velkou upřímností a pokorou panu hraběti poděkoval.

Po skončení dočesné a zvážení zasedla samozvaná Správní rada pro Evropské chmelnice na území A.H. a panu správci a jeho rodině ponechala tuto významnou funkci i na rok 2014 s tím, že se musí ještě více snažit!

Po uvolnění a vypití většího množství svěřeného piva se pan správce zeptal Správní rady, proč má na starosti jen Druhou veřejnou chmelnici v EU, kde je ta První veřejná chmelnice v EU a kdo jí má v péči, musíme se poradit, zda tuto citlivou informaci odtajníme, či ponecháme bez odpovědi,( nou Kliment), budeme hlasovat. V 19:38 jsme přijali telefonické hlášení od samozvaného člena Správní rady, že sklizeň je zcela vypita a uklizena.

Spřátelenému studiu, STUDIO AH  se podařilo sklizeň zachytit na filmový pásek, dole je odkaz, fotografie uvidíte na stránkách  wwww.andelskahora-os.cz a v galerii také jsou ke shlédnutí tvářičky česáčů .

 http://www.youtube.com/watch?v=A_YhGS2iNh8&;feature=youtu.be

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:59)

 

Dobrý den vážení přátelé,

zpráva č.13 je z velké části věnována našemu třetímu výjezdu na Šumavu.

První velká zastávka byla na Modravě, kde jsme, s laskavým svolením pana starosty, vysadili buk lesní, jako vzpomínku na Karla Klostermanna, určitě se pokusíme sledovat jak se stromku povede.

Naše trasa byla: Kvilda –  Prameny Vltavy, Bučina, Knížecí Pláně, Borová Lada,  trasa měřila cca 18 km. Počasí bylo nádherné, popisovat dojmy by zabralo několik hodin.

Celý komentář se určitě objeví na našich stránkách.

Velký dík patří rodákovi šumavskému Václavovi, za jeho průvodcovské schopnosti a znalosti, jak Šumavy, tak celé cesty.

Dále musíme poděkovat našemu dlouholetému sponzorovi fa.LIGNETĚ, Petře děkujeme !!!

Doufám, že se, vám účastníkům, výlet líbil.

  P.S.

Dále bylo zjištěno, že rod Koczmanů opravdu na Andělské Hoře žil, viz. dopis z Islandu. 

Většinu fotografií uvidíte na stránkách .

Zatím, co my jsme si užívali, Petr Kováč oloupal ty kmeny!

Zdraví Josef Pelant (J:p)

=

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:48)

 

Bývají to krásné nálady ve volné přírodě za teplých slunečných dnů babího léta, kdy se příroda na rozloučenou odívá do nádherných odstínů pestře zbarveného listí od barvy rudé až do zelené a vše se stápí ve svítícím zlatě teplých slunečných paprsků, které přírodu již k spánku se ukládající, znovu na čas probouzejí.Takové je naše babí léto, jež činí blížící se podzim v mnohých létech nejpříjemnější a nejstálejší roční dobou.

Stanislav Hanzlík

Září je měsícem pozdního léta  a počátku astronomického podzimu. Teplotní křivka  v měsíci doznává již významný sestupný trend. Řada pranostik shledává jistou podobnost měsíce září s měsícem květnem.

V září slunce ještě dost svítí, ale kabát již připravený musíš míti. Září je májem podzimu. Když je vlhko v září, v lesích se houbám daří. Jaké je počasí v září, takové bude  i v příštím květnu.

1.9 Jiljí podzim začíná. Svatý Jiljí slunce mírní. Od svatého Jiljí, každý teplý den je milý.

3.9 Na svatého Mansveta, po létě je již veta.

8.9 Narození Panny Marie- svatá máti, nechá déle spáti ( zkracuje se den).Panny Marie narození ,vlaštoviček rozloučení.

15.9 Od panny Marie sedmibolestné, teplota rychle poklesne.

14.9 Po svatém Kříži, podzim se blíží

16.9 Od Ludmily světice, obuj sobě již střevíce.

21.9 Po svatém Matouš, čepici na uši.Svatý Matouš dny zkrátí a zchladí. Na svatého Matouše, hrušky, jabka do koše.

26.9 Na svatého Cypriana , chladno bývá z rána.

28.9 Svatováclavské časy, přinesou pěkné počasí. Na svatého Václava , babí léto nastává. Na svatého Václava je-li pěkný den , příjde pohodový podzimek.Na svatého Václava, had i štír se schovává.

29.9 Sv.Michal. Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima.

S jakou odejde měsíc září, s takouvou říjen přijde tváří.

Je-li mnoho žaludů, příjde tuhá zima. Je-la na podzim mnoho hub, přijde tuhá zima !Na teplý podzimek následuje obyčejně tuhá zima.

Volně podle Velkého pranostikonu  Richka

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 21:59)

 

Dotaz- odpověď pro pana Bedřicha

Na váš dotaz je jediná odpověď. Kazan je přítomen všem akcím. Ale.......ale v letních vedrech je zcela neviditelný a částěčně sublimující. Na snímku, který pořídila agentura Tři oči pomocí speciální termovizní techniky, je viditelný. Tedy jen pro znalce. Modrá  je dobrá  a je charakteristická právě  pro letní parna. Lze tedy konststatovat, že Bludog se mění na Hotdog a obrácene. Odčervený samozřejmě je, neboť při courání se lesy se jeho červy  přesídlili do hub zde rostlých a tím mu ulevili.

A to je ON

non

Richka

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 22:01)

 

Vážení přátelé, zpráva č.12 je fotograficky poněkud obsáhlejší, proto bude foto, na stránkách www.andelskahora-os.cz

Dokumentace začala inspekční cestou do Lučin, kde jsme zhlédli nekonečný turnaj ve volejbalu, zároveň jsme se dohodli na III.etapě zpevňování cesty do S.M., v prvním sledu bylo nasypáno asi 70 tun štěrku, ještě je potřeba asi 110 tun, pak se to uválcuje a cesta bude sjízdná i pro kočárky. Noc jsme strávili na Pustém zámku, dopoledne bylo takové horko, že ani Aleš nebyl na svém místě. Také jsme našli zapomenutý fotoaparát, horko pokračovalo, že už ani Matěj nebyl na svém místě, jenom trifid vyčkával. Eva oslavila narozeniny.

 Bukovina slavila čtyřicátiny pana nadlesního. Zdenku, bylo to moc pěkné.

Dnes ( 26.8 ) se sešla Goetheho pracovní skupina u paní starostky na A.H..

Tolik stručně a na přeskáčku a taky v galerii.

Zdraví J:p.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 22:01)

 

Dobré ráno vážení přátelé,

dovoluji si poslat zprávu, tentokrát pod č.11. Druhá veřejná chmelnice je v lepší kondici než loni, ale šištice má malé, přesto se musí uznat, že pan správce se hodně zlepšil.

Stromořadí je v pořádku, ty čtyři stromky vyměníme.

Střecha na kapličce je opravená, jenom jedna maličká šablonka na věžičce se uvolnila, až pojede Petr pro zbytek žuly, tak se tam zvedneme. 

Kámen pro Goetha se snad podařilo najít, dnes ukážeme mistrovi Koubovi jeho fotografii.

Dřevo na stavbu odpočívky očekáváme každým dnem. Firma TRULES vyrobila požadované lavičky, jedna se umístí ke kapličce do Hřivínova, tu zaplatí o.ú. Verušicky, zbylé dvě by se měli umístit podél cesty do S.M., někde u stromořadí, po dohodě by je měl :-) uhradit o.ú. A.H.

V pátek oslavil mons.ing. Josef Mixa 88 narozeniny, blahopřáli jsme. Mše se bude konat 8.9.2013, při této příležitosti představíme německým přátelům návrhy na pamětní desku J.W.G.

Ještě vzkaz těm, co berou na lehkou váhu událost z minulých dní, kdy se možná (určitě!) ve S.M. otevřela "brána jinam",  máme totiž očitého svědka, cyklistu pana Růžičku, který již na tom samém místě tento úkaz viděl!

Galerie vše zaznamenala

Zdraví  J:p.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 22:01)

 

 

Dobrý den, tak je zaspárováno, vypadá to pěkně, možná, že by nebylo marný dát tam nějaký zatěžkávací taneček, než budeme pokračovat ve stavbě :-). Je jen škoda, že se nenašlo více  pracujících ochotníků .

To, co bylo od jara v plánu, je z části hotovo, pan sv. Jan Nepomucký byl poprvé za svůj život, (je vytesán v roce 1760) precizně očištěn tlakovou vodou, teď se počká, až pořádně vyschne, pak se napustí finským zcelovačem (jsou na něm mikrotrhliny, do kterých zatéká voda) a na závěr ochrannou disperzí proti houbám a mechům.

Křížek u kostela sv. Michala dostal také první pořádnou očistu, bohužel i on má velkou trhlinu, která se musí zacelit, jinak hrozí nebezpečí,že se bude trhlina zvětšovat. Voda v trhlině v zimě zamrzá a snad všichni víte, jakou má mráz sílu. Ošetřen bude stejně jako křížek u Těšetic.

Ty boží muka ze Sadova postupně opravíme, je jenom škoda, že se nenašel ten velký kus, který neopatrný bagrista :-( odštípl. 

Někteří ještě našli sílu zajet do zámecké zahrady zámku Chýše, kde se konal koncert skupiny THE BACKWARDS - The Beatles Night 2, doufám, že jste si odpočinuli.

 

Ještě na závěr jedna velmi důležitá zpráva, která teď dorazila. Při dnešní bouři se v okolí Stichlova Mlýna otevřela "brána jinam", prosím dávejte velký pozor, nikdo neví co tato anomálie udělá. Už v průběhu práce se objevily jisté náznaky ...............

obrazeksvatoz

 

 

Zdraví J:p.

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 22:02)

 

 

Občanské sdružení Andělská Hora tímto blahopřeje vedení obce Andělská Hora k získání diplomu v krajské soutěži. Zároveň děkujeme paní starostce za milá slova  a ocenění naší skromné práce .

za o.s. Richka

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 22:02)

 

Srpen- počínající raní prostuzené mlžné opary a sálavé polední žáry ohlašují blížící se podzim. Před pár dny ještě pole zalitá zlatým obilí, poté jen strniště s armádou balíků slámy. I takový bývá srpen.

Měsíc srpen je v dlouhodobém průměru druhým nejteplejším měsícem roku. Vrcholí léto, které až do druhé dekády je velmi teplé. Především je však obdobím, kdy v celém rozsahu teplotní křivka již doznává sestupný kurs. A co říkají lidová pořekadla?

V srpnu slunce parné, ovoci a vínu zdárné. Srpen a únor- tepla a zimy úmor .

Teplý a suchý srpen- výborné víno. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Suchý srpen- suché víno, deštivý srpen -vodnaté víno.

Ať si kdo chce říká- v srpnu ještě do rybníka. Srpnová horka ničemu neuškodí.

Srpnové větry jsou poslové podzimu.

1.8 Petr v okovech   Prší- li na Petra, bude pršet ještě osm dní.

5.8 Dominika     Potí-li se Domonik, bude Marek ( 25.4.) ještě v kožichu.

7.8 Kajetána      Svatý Kajetán je tady, odveze panáků řady.

10.8 Vavřinec    Na svatého Vavřince, svícen do světnice ( = západ slunce je již o půl osmé ).Svatý Vavřinec jest prvý podzimec.

16.8  Rocha      O svatém Rochu se má zamíchat bramborama ( = zkusit je ).

24.8 Bartoloměj   Nerostou- li na Bartoloměje hřiby, neočekávej v zimě sněhu. Od sv. Bartoloměje , už k nám podzim s hůry spěje.

28.8 Augustina   Je-li teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu ( 25.11) .

29.8 stětí sv.Jana Křtitele    Když na den stětí sv. Jana křtitele prší, neurodí se ořechy. Od stětí sv. Jana odcházejí parna.

podle Velkého pranostikonu  Richka

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 22:02)

 

 Dobrý den vážení přátelé,

přes neobvyklé a až úmorné vedro, které teď panuje v okolí Andělské Hory, jsme se v sobotu pustili do pokládky "té" žuly, dovezené až z Horažďovic. Pepa "Kameník" Kronus ještě v pátek k večeru se mnou zajel na místo očekávané události, aby připravil strategii na příští den.

Vše mělo začít přesně v 8:00, tak jak je naším zvykem, ale nezačalo, protože jeřáb PV3S s motorem Detroit, který byl na sobotu slíbený, má prý poruchu a sobotu nemůže přijet! Majitelé jeřábu jsou ti samí, co nám na jednom z Beltainů vypili všechno pivo!!! Taková zpráva přišla v pátek v 11:25, byla to velmi chladná sprcha, zajistit náhradní "charitativní" se nám nepodařilo, museli jsme sáhnout do úspor a objednat starou dobrou, placenou PV3S. Když se to dozvěděl jednatel "nového" CHEZAKU, reagoval slovy "..... když se ti nepodaří nic sehnat, já Ti tam pošlu náš, 50tunový i s Vencou a zdarma,...." tak velký kolos by tam asi nezajel, ale velice děkujeme za nabídku!

Takže vlastní práce začaly až v 8:12! Přes veliké teplo, které panovalo i ve Stichlově Mlýně už od ráno, a ani Anička Fiedlerová (*1919), nedokázala dodržet slib o chladném ránu, tímto tlumočím její velikou omluvu. V těchto horkých případech, kdy se i černý pes Kazan objevuje jen sporadicky, bude nutné příště požádat o pomoc výzkumnou stanici Tři oči,(dále jen VSTO) sídlící právě ve S.M.

 Vlastní začátek prací:  08:20, konec: 19:30, žulové desky jsou položeny! Příští týden, dle možností, protože někteří musí zajistit stravu pro dobytek, prý nebude otava(!), někteří musí plnit domácí pokladnu a závazky s tím spojené a někteří nemůžou pořád "odbíhat"od svých povinností, bychom udělali ještě malé dodělávky, včetně mytí a spárování. Vlastní nadzemní dřevostavbu bude nutné projednat ještě z VLS a zároveň je požádat o pomoc, v nejbližších týdnech bychom se měli sejít na místě samém a vše si upřesnit, někteří z vás jsou odborníci a nebo mají zkušenost s takovými stavbami.

Poděkování: Milanu Hrdličkovi a Daně Patočkové, za přípravu a dovoz velice kvalitní stravy, Otýlii Vitulové a Danušce "Kameníkové"-Haselbaurové za celodenní podávání, jak stravy, tak roznášení pitné vody a dokonalý servis, děvčatům Evě Hermanů a Daně Štorkánů za pomoc při vydávání oběda, rodině Bačových za opětovné vyslání bagru, Zdeňku Pultrovi za dopravu betonu, panu Michalu Pecákovi za dovoz písku a cementu, panu Martinu Zábojníkovi za dobré rady, panu Vašíčkovi z Q-stavebnin za velmi příznivé ceny stavebních hmot, jeřábníkovi za dokonalou trpělivost a ochotu, půjčovně nářadí SLOUKA & SLOUKOVÁ za zapůjčení nezbytného vybavení, zastoupené Petrem Kováčem, panu Jiřímu Vaňourkovi za velmi dobré info., pracovníkům Jaroslavu Koženému a Milanu Vošahlíkovi, vyslané fa. TRULES Martiny a Miroslava Pelantových, rodině Jesínkových, mladému muži Davidu Hermanovi, panu Jiřímu Vitulovi, Aleši Brožíkovi a Miroslavu Vackovi, museli odjet na svatbu, dále Richardu Kaplánkovi za jeho velkou obětavost. Teď poděkuji zvlášť ústředním postavám včerejšího klání, bez kterých by to nešlo, tahounu a realizátorovi Pepovi "Kameníkovi" Kronusovi a Láďovi Pelcovi, který zajistil podtlakový manipulátor("přícucku"), bez kterého by práce trvala daleko déle, dokonale sekundoval Pepovi, panu staršímu kameníkovi z Dalovic, no a Láďovi Matějovi Černému, který přijel právě včas, aby kameníky podpořil svou obkladačskou dovedností a zároveň velkou silou, kterou Láďa má. Ještě jednou za všechny, moc všem děkuji!

Jak jsme se potili a pracovali vidíte názorně v galerii.

A máme taky video na  http://www.youtube.com/watch?v=gSwlVEE9ygI&;feature=youtu.be

S přátelským pozdravem Josef Pelant  /J:p /

Aktualizováno (Neděle, 21 Září 2014 22:03)

 
More Articles...
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení