Aktuálně - akce roku 2013
historie v Krušnohoří
pohled

Počátkem dubna, přesně 6., se sešla valná hromada občanského sdružení. Na pořadu dne byla jednak zpráva o hospodaření, zhodnotily se úspěšně  uzavřené projekty loňského roku a dále pan předseda přečetl rozpis uvažovaných akcí pro rok stávající. K tomuto bodu se celkem slušně rozběhla plodná, i když místy bouřlivá, debata. Často protichůdné názory se pomalu a jistě přiblížily ke konsenzu. Z množství předpokládaných  akcí byly vybrány jen některé. K nim pak  jednotliví předkladatelé podali stručný popis. Další a neméně důležitý bod bylo příjetí nových členů sdružení. Naše řady se tímto  rozrostly o tři. Celý program byl proložen promítáním fotografií z minulých akcí a rovněž i prezentací videa z adventního setkání v loňském roce. Role  "báječného muže s klikou" se tak,  jako vždy, perfektně  zhostil náš pan předseda Jarda. Načež následoval poslední bod a tím bylo malé pohoštění . K tomu už neměl nikdo žádné výhrady.V galerii  je pár fotek.

Celý " sejšn" proběhl v útulném prostředí rodinného penzionu HUBERTUS .

Richka

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:41)

 

Dobrý den vážení přátelé, v příloze máte tabulku časů, pro pochod Pustý zámek 2013. Prosím ty z vás, kteří si to rozmysleli, nebo z nějakého jiného důvodu se pochodu nezúčastní, dejte mi to vědět co nejdříve .

jednatel :J.Pelant

Krajské vojenské velitelství
Karlovy Vary
Trasa pochodu
Označení Popis místa Souřadnice Vzdálenostv km čas signál MT Kontrolu zabezpečí Poznámka
místa 33U UR dílčí celková Č skutečný
VM Andělská hora 536 634 Č = 08.15 O2
OB-1 Stichlův Mlýn 559 642 1,3 1,3 8:41 O2
OB-2 Smírčí kámen 563 639 1 2,3 9:01 O2
OB-3 Rozcestí nad Podkovou 575 644 2,2 4,5 9:45 O2
KM-1 Lesní správa Lučiny 585 665 2,8 7,3 10:41 O2 pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová
OB-3 Svatobor 588 676 1,62 8,92 11:07 Prohlídka kostela 30´
OB-4 Stará Ves, kóta 615 596 669 1,8 9,1 11:45 O2
KM-2 Mlýnská 606 675 2 10,92 12:17 pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová
OB-5 Pilská cesta 603 684 1,2 12,2 12:41 O2
OB-6 Rozcestí Zakšov 616 678 1,5 13,62 13:11 O2
OB-7 Odbočka na Pustý zámek, kóta 933 628 670 1,6 15,22 13:43 O2
KM-3 Pustý zámek, kóta 933 644 670 1,5 16,72 14:13 O2 pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová Odpočinek 30 min,
Odchod z KM-3 15:13
OB-8 Jalový dvůr 654 693 3 19,72 16:13 O2 pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová
OB-9 hrobka Zedwitzů 662 691 1 20,72 16:33 O2
KM-4/CÍL Buková kaple 663 695 0,42 21,14 16:43 O2 pplk. Paál, p. Pelant Josef, prap. Thossová
Časy jsou počítány při rychlosti pochodu 3km/h
Autobus do k Bukové kapli objednat na cca 16:30 hod

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:42)

 

Blíži se III. ročník pochodu na Pustý Zámek (  za 29 dnů). Dobrá zpráva je, že už se příroda v Doupovských horách konečně probouzí, zem rozmrzla a je připravena na tíhu našich pohorek.

První poslové jara, jak je zachytil svým objektivem  při rekognoskaci cesty pan Pelant, jsou ze Svatoboru, jedné z našich zastávek na cestě k vrcholu " Pusťáku" .

img 7994

Richka

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:52)

 

Ten, kdo využil dne otevřených dveří v kostele sv. Jiljí v obci Libyni, rozhodně nelitoval. Ponurou atmosféru kostela, vstávajícího z mrtvých, vhodně doplňovalo i mlhavé a sychravé dopolední počasí. Jako by chtělo naznačit, že je ještě daleko slunečná pohoda obnoveného svatostánku. Pravda, stavba se již skví novou střechou  a skvostně vyvedenými kopiemi vitrážových oken. Je jich zatím jen šest a další budou postupně přibývat. Erudovaným průvodcem nám byl Bc.Martin Volf - archeolog, který neúnavně komentoval vše zajímavé jak uvnitř, tak i vně kostela. V improvizované expozici bylo možno shlédnout množství nálezů keramických střepů, kovových i kosterních  artefaktů. Rovněž nalezené mince byly velmi interesantní. Hlavním objektem pozornosti byla objevená krypta s kosterními pozůstatky. A také jeden, ne zcela odkrytý hrob. Jak nám pan Volf vysvětlil, tento pohřeb bude ponechán pro přístí generace badatelů, kteří budou disponovat lepšími  neinvazními  metodami výzkumu. Jak vše vypadá lze vysledovat na  obrázcíchv galerii.

Velká poklona patří občanskému sdružení " Za záchranu kostela sv. Jiljí". Odvedli obrovský kus poctivé a jistě i úmorné práce, aby dostali památku do současného stavu. A ještě je čeká nelehká a dlouhá cesta.

Richka

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:52)

 

Duben, ještě tam budem. Okřídlené úsloví, že!. Letošní téma společenských hovorů na téma počasí bývá takřka stejné.To je ale  počasí. Něco se děje se světem!  Neděje . Nemusíme se obávat. A jako důkaz může sloužit úryvek z Kosmovy kroniky české : " A samý týden velikonoční okolo 1.dubna roku 1092 napadlo množství sněhu a uhodily takové mrazy, jako málokdy bývá uprostřed zimy." Nebo i další záznamy.  Po velikonocích roku 1518 ( 4.4 ) byly kolem Prahy ještě mrazy a veliké sucho ( Ze starých letopisů českých) . V roce 1729 trvala tuhá zima až do 21.dubna (Šakvická kronika). Velmi hojný sníh napadl v Čechách 7.dubna 1748 a sešel až 15.dubna deštěm (dobové prameny) .

Ale  vraťme se k dubnovým pranostikám.

Dubnové počasí nevyslovíš. V dubnu se zima a léto přetahují o vládu.Duben je napůl březen a napůl květen. Jaro  má sedmero druhů počasí, v dubnu však žádné neschází. Na duben neměj spoleh žádný, bývá jasný dnes a zítra kalný.

5.4.  svatý Fedul, teple zadul

14.4  zpívá li pěnice na svatého Tiburcia, víno se pěkné ukáže

15.4  svatá Helena okna rozdělá

21.4  o svatém Anselmě, semeno do země

24.4  na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři. Je-li o svatém Jiří už zelená píce, přijde zima již o Martině ( 11.11.). Svatý Jiří k létu míří.

30.4  Od pradávna se věřilo, že existují dny, ve kterých mají nečisté síly větší moc než kdykoliv. A takovým dnem byl i 30. duben. Noc na 1 května, noc filipojakubská. Naprostá většina hospodářských pravidel  a pranostik k tomuto dni se zabývá vymítáním ďábla, boje s čarodějnicemi a magií. Jako ochrana právě před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně . Z tohoto výročního konání vznikl postupně lidový obyčej pálení čarodějnic.

dle Velkého pranostikonu-Richka

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:53)

 

Oslavy velikonočních tradic měly velmi silný základ ještě v předkřesťanské době, pravděpodobně navazovaly na židovský svátek " pesah". Také Keltové slavili příchod jara. Svátek pojmenovali ALBAN  EILIR - jarní rovnodennost.Ten den zdobili domy zelení a květy, zapalovali ohně oslavující slunce a probíhalo rituální vyhánění  Zimy - smrti - Morany. Důležitým symbolem nového života bylo vejce. Zvykem bylo také " oživování" lidí i zvířat ať už vyšleháním zeleným proutím nebo omytím živou tekoucí vodou. První zprávy o zvyku vynášení Smrti pochází na našem území z Prahy a jsou z roku 1366. 

Datum konání oslav bylo různé, podle toho kterého náboženství. Nakonec se ustálilo slavení Velikonoc podle církevních obyčejů ( vzkříšení Krista) po jarní rovnodennosti, v neděli po prvním úplňku. V týdnu před svátky jara - Velikonocemi- byly pojmenovány některé dny. Jejich jména  a význam si trochu  přípomeneme.

Škaredá středa: středa před Božím hodem velikonočním .Říkalo se jí škaredá, černá nebo taky sazometná, protože se vymetaly komíny. Ten, kdo se v ten den mračil, se bude mračit po všechny středy v roce.

Zelený čtvrtek: na Zelený čtvrtek je zvykem jíst špenát. V kostelech zaznívají naposledy zvony " odlétající do Říma ". Pak umlknou až do  Bílé soboty. Mnohde existovala pověra, že když naposledy zvoní na Zelený čtvrtek zvon, má člověk cinkat penězi, aby se ho držely!

Velký pátek: tento den se nesmí jíst maso. S Velkým pátkem je také spojená víra v magickou sílu země a zázraky, které se tohoto dne dějí. Podle lidových tradic se na Velký pátek otvírala země, aby na krátkou dobu odhalila ukryté poklady. Proto se v tento den nesmělo hýbat zemí a neprováděly se žádné práce na poli. Večer pak bylo v lesích, u zřícenin hradů a na dalších opuštěných místech vidět hledače pokladů .Obvykle se také na Velký pátek hrají divadelní představení - pašijové hry. Tento den také považují křesťané za den Kristova ukřižování.

Bílá sobota: Bílá sobota je posledním dnem čtyřicetidenního půstu. Před vchodem do kostela se světil oheň - říkalo se , že se " pálí Jidáš". Dochoval se zvyk nosit do kostela svíci a tu připalovat o posvěcený  velikonoční paškál ( velká zdobená svíce).

Boží hod Velikonoční: Velikonoční neděle. Tradičně se peče velikonoční pečivo - beránek, mazance. Beránek se  spolu s mazancem, vejci, chlebem a vínem nosil k posvěcení do kostela.V křesťanské liturgii je Velikonoční neděle největší slavností církevního roku.

Pondělí Velikonoční: jedná se o svátek, který souvisí jak s křesťanstvím ( zmrtvýchvstání Krista) , tak i z pohanskými tradicemi přechodu zimy v jaro. Chlapci chodí s pomlázkou šlehat dívky, aby byly celý rok zdravé a svěží. V některých regionech je také tradice, že dívky polévají chapce vodou, aby byli svěží. Nebo chodí děvčata na oplátku v úterý s pomlázkou.

Velikonoce se dodržují i mimo církev. Je to vítaný den volna. Dnes se proměnily v "komerčárnu", která se svátky jara nemá pranic společného. Koledníci už o vajíčka nejeví tak  velký zájem. Spíše se hodí různé " veselé kalíšky". Po takto náročné koledě je pak mnohdy solidně naváto a koledníci  se krokem námořníka plíží k domovu.

Velikonoce v roce 2014 budou : 19.4 - 21.4

 

Podle tisku a Výročních obyčejů Karlovarska upravil Richka

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:53)

 

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: Vlastimil Hela < Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript >'; document.write( '' ); document.write( addy_text51264 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ;
Datum: 26. 3. 2013
Předmět: Keltský telegraf 2013 je z námi, ať žije Keltský telegraf 2014

 

 

 

 

Vážení přátelé, čerti!

 

Letošní ročník byl opravdovou zkouškou keltské odolnosti a nezdolnosti.

Arktické podmínky, které v sobotním večeru vládly nás však nemohly zastavit a taky nezastavily

Jeden příklad odvahy a odpovědnosti za všechny. Patrně nejobtížnější je býti čertem na Kralickém Sněžníku.

 

Ostatně posuďte sami:

Zdravím všechny blízké čerty,

hlásím ze svého stanoviště na Králickém Sněžníku, že tento rok Keltského telegrafu byl opravdu ,,vydatný,,. Omlouvám se také všem, kdo se se mnou pokoušeli telefonicky spojit před nebo po vysílání signálu, ale podmínky byly tento rok opravdu trochu náročnější. Signál tento rok nebylo možné odpálit z vrcholu, díky mrazu a silnému větru nebylo možné na vrcholu ani vydržet. Nakonec jsme jeden signál odpálili 50 metrů od vrcholu, ale to bylo vše na co jsme se zmohli, přiznám, že jsme ani nepozorovali signály na dalších kopcích a rychle zalehli do spacáků. Bivak jsme celkem přežili, ráno jsme se budili do -17 C a v šest ráno vyrazili na zpáteční cestu do civilizace léčit drobné omrzliny tváře, nosu /věřili by jste, že vám mohou k sobě přimrznout oční víčka a nemůžete je od sebe odlepit:-)?/.

Vlastíku, hlavní čerte, tentokrát bylo počasí opravdu ,,čertovské,,  ale stejně říkám : ,, příští rok zase, jen zkus domluvit trochu lepší počasí!,,

čert Jindra

Jindro, smekám!

 

I z dalších  dosud došlých zpráv je vidět, že jste na svých stanovištích vydatně promrzli a přesto jste vše řádně připravili a včas vysílali. Signální světlo tak postupně prošlo z východu na západ i sever naší země a stalo se symbolickým světlem jarní naděje, kterou  po letošní dlouhé zimě všichni opravdu potřebujeme.

 

Chtěl bych se před Vámi poklonit a s hlubokou úctou Vám všem poděkovat za odvahu a vůli přidat se ke Keltskému telegrafu 2013.

 

 

Děkuji všem, kdo mi už poslali zprávu z průběhu vysílání na jejich stanovištích a prosím ty, kdož tak ještě neudělali, aby mi poslali alespoň základní informace:

 

-          místo včetně přiděleného kódu (např.  C3)   (snadněji se mi to hledá, než když přijde jenom jméno čerta; vězte, že je s tím i tak dost práce)

-          počet účastníků (rádi bychom věděli, kolik čertů se KT zúčastnilo)

-          zda byl vidět signál z jiného místa – uvést kterého (kvůli plánování další budoucích propojovacích stanišť)

-          posílejte i fotografie, postupně je dáme na web

 

 Prosím o tyto údaje i čerty, kteří mi je ve svých zprávách neposlali. Po vyhodnocení Vám pošlu soubor se zprávami a celkový počet.  Myslím, že i Vás to bude zajímat.

 

Moc Vám za to všem děkuji.

 

 

 

Pro příští jubilejní pátý ročník uvažuji o jiné formě organizace se zapojením více aktivních čertů  (krajští nebo liniový vedoucí čerti). Letošních víc jak 130 stanovišť  už byl počet přesahující možnosti jedné osoby, byť s vydatnou pomocí paní Aleny Skyvové, která se stará o webové stránky a pana Petra Menšíka, který měl na starosti Facebook.

 

Oběma jim za to patří velké poděkování nás všech.

 

Uvítám Vaše návrhy ať už na zefektivnění organizace Keltského telegrafu tak na Vaše osobní zapojení.

 

Několik z Vás se mne ptalo, zda se chystá nějaké setkání čertů. Jednou z možností je setkat se v Praze u příležitosti akce Esoterika (Výstaviště v Holešovicích, 19.-21.4.2013).

A to v sobotu 20. 4. 2013 dopoledne cca v 11.00 hodin, bližší pokyny rozešlu.

 

Ještě jednou Vám všem děkuji a těším se na viděnou 22. března 2014 při 5. ročníku Keltského telegrafu.

 

S hlubokou úctou

 

Vlastimil Hela

Vrchní čert Keltského telegrafu Regenerace

 

P.S. Průběžně sledujte webové stránky www.keltskytelegraf.cz  a doplňujte informace o svých stanovištích formou karty místa – platí zejména pro letos nově vytvořená stanoviště.

 

Zprávy zasílejte na e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

 

 

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:53)

 

Po dvouměsíčních přípravách se v sobotu večer povedlo. Ve 20,31 hod jsme "dostali " signál z kopce Plešivec ( v Doupovských horách) a dále už zápis pana jednatele..............

Dobrý večer, my jsme z Andělské Hory  viděli Plešivec v Doupovských horách, ale i záblesky nad vrchme Vladař. Krásno bylo vidět slabě, ale bylo, pan Kříž tam byl sám a měl plné ruce práce. Plešivec v Krušných horách, kde byl pan Herman s ženou Evou, jsme také viděli. Se všemi jsme navázali telefonní kontakt a nám všichni dotázaní  potvrdili, že viděli naše  signální rakety. Neviděli jsme pouze  Bochov ( pan Sommer) a nebyl vidět přes opar ani Krudum. U nás bylo - 9oC a  u  Jardy na Plešivci bylo dokonce -16o C !!
Na Andělské Hoře se nás sešlo u ohníčku  dvacet, jídla bylo dost, některé bylo extra pálivé-čertovské, některé zmrzlé. Fotografie z akce jsou v galerii a máme i video. Po ukončení "vysílání" k nám na Andělskou Horu dorazila skupina ze sousední hory ( Plešivce v Doupovskáh horách ), v počtu čtyři, takže nás na hradě v jednu chvíli bylo dvacet čtyři! 

Všem, kteří doputovali na Andělskou Horu (hrad), děkujeme, zvláště těm co se podíleli na přípravě "telegrafu". Náš čert svítil na všechny směry a byl vidět!

Za všechny zdraví Josef Pelant.

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:54)

 

Dobré ráno, v sobotu jsem provedl jarní kontrolu kapličky v Hřivínově, kaplička i památný strom  jsou v pořádku. Pavel také konečně dostal svůj klíč od kapličky, jehňátka jsou také v pořádku :-) Na poslední fotografii je vidět Vladař, viz. keltský telegraf.

Zdraví Josef Pelant

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:56)

 

Dobrý den vážení přátelé, v příloze je pár fotografií z dnešního společného jednání RC Karlovy Vary, Klubu přátel Karlových Varů a o.s. Andělská Hora. Ing. Thýn informoval přítomné o dokumentech, které vyhledal v souvislosti  s návštěvou J.W.Goetha na hradě Andělská Hora. Zástupcům os. A.Hora byl předán grafický návrh podoby pamětní desky J.W.G. Dále přítomní diskutovali o dalších činostech  souvisejících  s akcí " Stop vandalům". Viz zápis z jednání RC   č. 23 ze dne 21.2.2013 .
 
S přátelským pozdravem  Josef Pelant

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:56)

 
More Articles...
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení