Aktuálně - akce roku 2013
historie v Krušnohoří
pohled

Dobrý den vážení přátelé, ve středu 6.3.2013 jedu na M.O. vyjednávat povolení pro hromadný vstup do VVP Hradiště, stran pochodu-pouti na Pustý zámek. Kdo z vás má zájem se zúčastnit 3. ročníku, tak se pomalu začněte přihlašovat, uzávěrka přihlášek je 20.4.2013, po tomto termínu již nelze nikoho dalšího přihlásit, mějte na mysli, že toto povolení podléhá armádním předpisům a pohyb po území vojenského prostoru má přísná pravidla. Nově se hlásící účastníci musí nahlásit: příjmení a jméno, adresu trvalého bydliště, č.op. a kdo používá e-mail, tak je dobré ho poslat. Podle došlých přihlášek budeme zase tvořit @ seznam, tak aby přihlášení měli aktuální informace.

Pro ty, kteří jsou již dlouhodobě zváni a oni by se rádi zúčastnili, ale neradí chodí, nebo je bolí koleno, jsou volná místa na pozici velitelé pomocných vozidel.

Termín pochodu-pouti je 11.5.2013, kontrola prezenční listiny je v 7:45, start je v 8:00 z Andělské Hory, zpět na A.H. vás doveze autobus od fa. LIGNETA, tak jako každý rok. -:)

Prozatím tolik, později pošlu podrobnosti.

 Ano, máte pravdu, ze 70 % způsobuje celulitidu špatný životní styl, jen z 30 %
za to může dědičnost, a proto pochodu zdar!

Zdraví Josef Pelant  / m.u.

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:58)

 

V jejich hvizdu zraje již šťáva třešní, dlouhý den.V prostydlé chalupě obracím se na posteli, ještě napůl probuzen. Bude dvacátého března. Přijde první jarní den. I bledule v poupatech čekají, na jaro, na březen „.

Tak krásně básník očekává příchod březena, příchod jara. Nejznámější průpovídka , která charakterizuje březnové počasí je notoricky známá ,“ březen za kamna vlezem“.

Lidové průpovídky a pranostiky nejsou jenom bezvýznamné říkanky, nýbrž výrazně ukutá pravidla pradávných poznání a zkušeností. Jan Morávek –Pranostikon

A co říkají pranostiky :

Jaký bude 1. Březen, takové bude celé jaro

7.3 Na svatého Bedřicha ,slunko teplem zadýchá nebo sněhy zamíchá

12.3 Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře, žába hubu otevře, šelma sedlák , který neoře

19.3 Je-li na svatého Josefa krásný čas, urodí se hojně obilí

21.3 Byť byl první jarní den jak na zakázku, přece nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.

25.3 Zvěstování Panny Marie- Zvěstování jaro zvěstuje, ale zima přec někdy nepolevuje

31.3 O svaté Balbíně , je u nás už po zimě

Březen suchý, duben mokrý a máj prochlazený, roček bude vydařený !

Jaro krásné ,všem tvorům spásné.

Zima je trýzeň, jaro je přízeň.

Vylezou-li na jaře brzy z děr ještěrky a hadi, nastane velmi teplé léto .

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 10:58)

 

 

Dobrý večer.
Posílám pár fotek z lesa. Když půjem 11.května potichu, třeba také něco uvidíme. Odkud pochází fotky, tak tam se budem pohybovat.
A.B.
 
P.S. Do pochodu na Pustý zámek je už  jen 74 dnů a cca 6 hodin. Lákadlo ve formě krásných snímků poslal náš člen pan Brožík. Díky za krásnou prezentaci .             Richka                           

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:00)

 

Dobrý den vážení přátelé, zatím pořád hledáme světelný koridor mezi Vladařem a hradem na Andělské Hoře. Z hradu není Vladař  vidět, pochybuji, že bude vidět z Bochova. Potřebujeme dalšího "čerta", který bude mezi Andělskou Horou a Vladařem, proto prosím, kdo z Vás vidí z jednoho místa Vladař i Andělskou Horu, ozvěte se. Je samozřejmé, že čertů na trase může být i více, kopců je tu mnoho, viz. mapky. Velice děkujeme "naší" fa. GESPOL, která si udělala prostor a zpracovala pro nás mapky, kde jsou vyznačeny různé alternativy, jak se s horou Vladař světelně spojit. Nejvýhodnější je asi ta, kde by snad stačil jeden čert, na kopci nad Jesinkami, kde by mělo být vidět jak na Vladař, tak na Andělskou Horu. Jinak fa. www.gespol.cz je sponzorem našeho o.s. A Hora, podniká v zeměměřičství, používá nejmodernější techniku, má kolem toho dokonalý servis a ceny solidní.

Velice děkujeme především vám, kteří jste navrhli Andělohorského čerta, malinko udivující je to, že čert dostal z maximálně možných 100% hlasů celkem123% ! Je velmi těžké to pochopit. Jako prvního asistenta si nejvyšší vybral Petra Kowáče a poradcem pro vše byl jmenován Richard Kaplánek. Tvář našeho andělského čerta uvidíte 23.3.2013 v 20:00 na hradě na Andělské Hoře, po samotném spojení vás čert pohostí a pro zdravé a silné jedince bude mít i opravdu ďábelské sousto. Podrobné zprávy najdete na www.keltskytelegraf.cz, je dobré si v tom počíst!


Mapy na spojení s nejbližším  stanovištěm Keltského telegrafu .
Světlu zdar, radaru zvlášť!

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:00)

 

Zápis č. 23 z meetingu RC Karlovy Vary z 18.2. konaného v salónku Beethoven v GH. Pupp              

 

Přítomni: P.Beneš, W.Háma,J.Harastej,J.Jasa,P.Kuneš,M.Leichter,V.Linetskiy,V.Lupínek, V.Novotný,I.Petričič,F.Piškanin,A.Pfeffer-Ferklová,J.Prokop,V.Špišák I.Thýn,

Hosté A.Fidlerová,J.Kulhánková, sdružení Za krásné Karlovarsko Mgr.Klsák, sdružení JON- p.Andršt,manželé Holečkovi, sdružení Andělská hora- J.Pelant, Mgr.Herman, p. Vyčíchlo, p.Kaplánek , Klub přátel Karlových Varů- p.Wieser, manželé Dietlovi, manželé Koubovi,,p.Šimandl                                                                                          Účast 65%

 

Úvodem předseda klubu Václav Novotný poblahopřál Františkovi Piškaninovi k získání ocenění „ Podnikatel roku 2013“ František Piškanin pak krátce přiblížil rozvoj své rodinné firmy od začátků na Růžovém Vrchu v roce 1992 až po současnost. /ocenění: viz příloha/

Na další jeho úspěchy jsme si připili sektem.

 

Expozé : p.Stanislav Wieser: „Goethe v Čechách“ Pěknou přednáškou o místech na Karlovarsku, která Goethe navštívil doplnil přednášející pěknou fotodokumentací.

V této souvislosti z našeho klubu vzešel návrh na zhotovení pamětní desky připomínající návštěvu básníka na Andělské hoře. Tento projekt chceme uskutečnit společně se sdružením Andělská hora. V následné diskuzi byly navrhnuty i další lokality kde došlo k poničení pamětních desek a soch. / oblast Nejdecka, socha „Poutníka“ u Diany ap/.

Akademický malíř Petr Strnad představil svůj návrh na pamětní desku u Andělské hory.

 

Pan Šimandl ml. předal prezidentovi klubu rotariánskou vlajku historického města Tolmezzo, kterou od členů klubu při návštěvě Italie obdržel.

Na závěr nás František Piškanin a Josef Pelant pozvali na slavnostní a bohaté občerstvení, při kterém jsme pokračovali v oslavě úspěchů našeho člena a dojednávání spolupráce na dalších společných projektech. Děkujeme !

 

    

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:01)

 

Dobrý den vážení přátelé,
včera, tj. 18.2.2013,  se někteří  členové o.s. dostavili na dříve avizovanou schůzku, na které se mj. projednávala pilotní spolupráce našeho o.s. s karlovarským R.C. ( Rotary klub ). Jednalo se o návrhu a  případné výrobě a umístění  pamětní desky básníka J.W.Goetheho ( samozřejmě po schválení OU v Andělské Hoře), do skály nad schody vedoucí ke zřícenině hradu.  Básník J.W. Goethe  Andělskou Horu několikrát navštívil a také jí při svém pobytu  maloval. Návrh pamětní desky   je na přiložených snímcích .

Děkuji J:p.

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:01)

 

V pondělí bylo v příspěvku našich přátel psáno o kryptě v kostele v Lybini.V kostele , který se tato parta nadšnců snaží znovuoživit. Podrobnosti o odkrytí krypty jsou zde.

 Některé z vás zajímala ta hrobka v kostele, zde je odkaz:
http://vitraze.skloart.cz/kostel-sv-jilji/objeveni-hrobky-leden-2013


 Děkuji J:p.

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:52)

 

Hledání Andělskohorského čerta nějak vázne a proto se Samozvaná komise při o.s.A.H. rozhodla požádat o spolupráci agenturu Tři oči. Agentura vyhověla a bez váhání ihned nasadila svého prvotřídního pátrače Plechové oko, vyzbrojeného špičkovou technikou ( viz obrázek). Agent, aby zmátl sebe i ostatní a zapadl do kolektivu, se sám přestrojil za čerta a vydal se šmejdit po okolí. I přes jeho plechozrak a erudici se mu prozatím nepodařilo zadaný úkol splnit. O tom ostatně svědčí útržek tajné depeše zaslané agentůře ( celou depeši nelze reprodukovat, protože je tajná ):

…………a  jsem v terénu. Pátrání jsem chtěl zahájit systematicky proti směru ručiček slunečních hodin! Zrada mají jen jednu ručičku, proto pátrám podle kruhů pod mojimi očmi……… sem na zřícenině a nic ..(poznámka : jak jsme zjistili, ta co jí má v občance, byla tou dobou doma v podhradí, z čehož je zřejmé, že pátral na hradě)…v….. po okolí … není taky žádný anděl. Potkal jsem jen několik padl………a.. .. fofrem se vracím se na zá..adn……………. Zde útržek depeše končí.

Bedlivě sledujeme další vývoj situace - pátrání a dáme opět vědět.

Samozvaná komise při o.s. A.H.

Agent

agent

 

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:04)

 

Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, inženýři, geometři, psychiatři,
páni docenti, magnificence, agronomové, kameníci, úředníci, lesní dělníci, klempíři, finančníci, hospodáři, truhláři.

Velice děkuji za vaší aktivitu, stran černého psa Kazana, ale prosím, zvyšte svoji pozornost při přijímání některých informací! Máme zaručené zprávy, že při testech, ať genetických, či dynamických byla objevena falza!
Naše výzkumná stanice Tři oči, už má teď veliké obavy, že pracně vydobyta krásná Venuše, nalezena v oblasti Stichlova mlýna, je právě jen kopie. Pravá Venuše se prý v současné době nachází ve Velké Británii, jestli že vyjde najevo, že je toto naprostá pravda, budeme muset přijmout zásadní a rázná opatření a průzkum znovu opakovat, včetně nové expedice. Protože, to místo nálezu, prý právě označil černý pes Kazan, tím vyvstává kardinální otázka, zda černý pes Kazan je ten pravý černý pes Kazan.
Jedno z prvních opatření je, že vám předkládám originály otisku razítek, vodotisk je vidět jen při zadání kódů. Kódy vám budou předány osobně, jinak to nejde.

Velice vás žádám, buďte ve střehu!


Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.
[Oscar Wilde]=

Je to falzum?

Razítka + vodotisk, který však není vidět!

J.P

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:04)

 

Vážení čtenáři a přispěvatelé,

na stánkách našeho webu se rozvinula poměrně fundovaná a obšírná diskuse na téma „ výběr čerta“. Pepa Pelant nastartoval výběrovou akci s iniciativou a rychlostí sobě vlastní. Leč se nějak vytratil vlastní účel tohoto velmi zodpovědného a velmi těžkého aktu ( neplést si to s nějakými čuňárničkami!).

Výběr ČERTA souvisí s keltským telegrafem, telegrafem , který je vždy konán při první jarní neděli. Meritum našeho snažení je vybrat / zvolit fundovaného Čerta, který bude organizovat, reprezentovat a ……. , však jste to četli. Pokud se chcete dozvědět více podrobností o celé akci, najdete veškeré informace na www.keltskýtelegraf.cz . Rovněž na emailech, které jsou přiloženy. Pospěšte si, protože 23. března, datum letošního telegrafu, se nazadržitelně blíží. A ještě pro detailnější informaci:

   ohňový /světelný signál bude vyslán z hradu Andělská hora a bude dále transponován přes vrchol Plešivce ( vrchol poblíž obce Stružná ) směrem k Vladaři, kde je již stanoviště Čerta – viz mapa míst.Na technickém řešení problému pracuje úspěšně úzká skupina ŠIČERů ( šikovných čertíků) .

Pokud narazíte na pojem Regena, tak je to časopis, který je možno zapůjčit v Okresní knihovně v K.V.

Admin Richka

Aktualizováno (Pondělí, 22 Září 2014 11:05)

 
More Articles...
nezapomeň poblahopřát...
kalendář jmen
nejnovější komentáře
Přihlášení