AHora-prijat

historie v Krušnohoří
pohled

TOPlist

 

Kdo jsme, aneb něco málo o nás

Sdružení A.Hora , z.s. je dobrovolným občanským sdružením občanů, kteří mají zájem se ativně podílet na obnově a údržbě kulturního dědictví na Karlovarsku, a to zejména památek , jež nepovažují plné ochrany státu. Sdružení vzniklo registrací provedenou MV ČR.
Orgány sdružení tvoří  valná hromada, výbor a předseda.

Jinak jsme skupina dobrých přátel, které pojí láska k místní historii a zdejší kultuře. Před lety jsme se rozhodli naše společné zájmy realizovat při pořádání kulturně-společenských akcí, které jsou v úzkém vztahu k obci Andělská Hora a jejímu blízkému okolí. V této činnosti chceme nadále pokračovat a realizovat tak naše představy o „uvědomělé“ společnosti.

Naše obecně-prospěšná činnost

V průběhu našich aktivit jsme již stihli realizovat několik drobných oprav místních kulturních památek, kterými jsou např. „navrácení“ sošky sv. Floriána do niky v RD č. p. 17, osazení pamětní desky k místnímu dubu, jež byl zasazen na počest básníka Johanna Christopha Friedricha von Schillera na Andělské Hoře, vysazení památného keltského dubu a oslavy svátku Beltaine, výstavba poutní kapličky včetně jejího vysvěcení, zhotovení a osazení ochranného kříže.Velkou akcí byla záchrana a restaurování sochy Jana Nepomuckého (socha byla v dezolátním stavu nalezena poblíž kostela ve Svatoboru),  která je nyní umístěna před kostelem v A.Hoře. V neposlední řadě je našim úspěchem oprava a vysvěcení kapličky v zaniklé osadě Štichlův mlýn. A v letošním roce ( 2012) jsme dokončili generální opravu kapličky v osadě Hřivínov. Letos (2012) byla také, za přispění obce Andělská Hora , obnovena původní cesta do Štichlova mlýna , okolo níž jsme vysadili 27  stromků třešní .Pravidelně pořádáme adventní setkání v kostele sv.Michala v Andělské hoře.V roce 2013 jsme pokračovali v naší   činnosti. Vedle kapličky ve Štichlově mlýně jsme  obnovili starý základ budovy . Na tomto místě byl postupně budován odpočinkový altán pojmenovaný  ODPOČÍVKA, který byl do užívání uveden v roce 2015. Také proběhl už třetí ročník " Pochodu na Pustý zámek", ten  pořádáme od roku 2010. A pro velký ůspěch budeme v tomto pochodu i nadále pokračovat. 21.6.2014 jsme společně s Rotary clubem K.Vary a o.s. JoN odhalili pamětní desku básníku J.W.Goethemu na prostranství před kostelem v Andělské Hoře. Rovněž počátkem března se účastníme celostátního " Keltského telegrafu".

Pokračujeme v další činnosti ve Štichlově mlýně, udržujeme kapličku v Hřivínově, pořádáme různá setkání jako " Šeptání do tmy", zveme , pokud se to podaří i známé umělce ( Jiří Šmicer), naši někteří členi se rovněž aktivně účastní akcí Rotary klubu.

 

                               Ve sdružení jsou:

jméno funkce  
ing.Stráská Lydie
předsedkyně z.s.
Pelant Josef
Pelantová  Jiřina
Hermanová Eva
Žemlička Jiří
Kratochvíl Zbyšek
Šedivka Petr
Šedivková Galina
Stráský Drahoslav
mgr. Svoboda Václav
Svobodová Jitka
Bendová Vlasta
Kübelbeck Petr
Waldert Bedřich
Brožík Aleš
Pelant Miroslav
Pelantová Martina
Kronus Josef
Černý Ladislav
Kováč Petr

 

 
Přihlášení